Voormalig militair domein Rochendaal

Het voormalig militair domein Rochendaal, een gebied van ca. 25 ha, wordt door Architecten Achtergael in opdracht van Agost ontwikkeld tot woon- en parkgebied met kasteel en vijvers. Het parklandschap wordt geconcipieerd als een aaneenschakeling van overstroombaar wetland, een Engelse kasteeltuin en ‘urban forest’ met nieuwe bebouwing. Als aanvulling op het bestaande woningaanbod in Sint-Truiden wordt een grote diversiteit aan typologieën ingepast, zoals o.a. woningen voor 55-plussers, aangepaste woningen voor bejaarden, co-housing of kangoeroewoningen en sociaal bereikbare woningen voor starters en jonge gezinnen met kinderen.