VUB XY

Op de VUB verrees in het najaar van 2019 een grootschalig nieuwbouwcomplex dat een open, groene toegang tot de campus vormt en daarnaast ook leslokalen, kantoren, ruimtes voor cultuur en studentenkoten huisvest. Het ontwerp is van de hand van Conix RDBM Architects, dat daarvoor onder meer samenwerkte met de bureaus Talboom, 3E, OCB en Dirk Vandekerkhove Landschapsarchitecten. Het geheel bestaat uit onderscheidende architectonische ontwerpen die gezamenlijk een stedelijke eenheid vormen. Het ontwerp van Conix Architects is naar verluidt uitgekozen, omdat het zich heel goed laat integreren met de stad. Het nieuwbouwcomplex geeft de aanpalende Triomflaan een sterker stedelijk aangezicht en bakent de campusruimte van binnenuit duidelijk af. Er is geopteerd voor een beperkt en goed doordacht pallet van materialen om de stedenbouwkundige opzet nauwgezet te ondersteunen. De architecturale uitwerking is sterk uitgepuurd.