Woonproject Florair

Het concept neemt als startpunt het herinterpreteren van de bestaande architectuur. Voor deze reden zal de façade opnieuw geïsoleerd en ingepakt worden met nieuwe prefab betonelementen in combinatie met nieuwe ramen met ruime glasvlakken en sterk gearticuleerde raamkaders om zo tot een nieuwe architecturale lezing van de gebouwen te komen. Variërende massa, kleur en belijning van het beton zoeken een herinterpretatie van het decoratief patroon van de originele façade.Om terug tot een elegante gevel te komen is - paradoxaal - de gevel gesimplificeerd en robuuster.