WZC De Waterdam

In het centrum van Roeselare rijst een nieuw woonzorgcentrum uit de grond. In WZC De Waterdam zullen de woongelegenheden beter aangepast zijn aan de noden van zwaar zorgbehoevende bewoners door investeringen in domotica, comfort en veiligheid. Het ontwerp is van de hand van Architectuurbureau Vaneeckhout en Architectenbureau Schaubroeck Guido.