2020challenge - Infrax Torhout - Winnaar publieksprijs

In de nieuwe hoofdzetel van Infrax in Torhout, ontworpen door Crepain Binst Architecture, is VK Engineering erin geslaagd om diverse innovatieve energiezuinige technieken optimaal op elkaar af te stemmen: Boorgaten Energie Opslag (BEO), een warmtepomp, betonkernactivering en pv-panelen.

In de nieuwe hoofdzetel van Infrax in Torhout, ontworpen door Crepain Binst Architecture, is VK Engineering erin geslaagd om diverse innovatieve energiezuinige technieken optimaal op elkaar af te stemmen: Boorgaten Energie Opslag (BEO), een warmtepomp, betonkernactivering en pv-panelen.• Innovatieve oplossing?

In het ontwerp van het kantoor is de bodem als een duurzame energiebron geïntegreerd. Een ondergronds BoorgatenEnergieOpslag-veld in combinatie met een performante warmtepomp zorgt voor de basisverwarming. De in de winter opgeslagen koude in de bodem wordt in de zomer gebruikt om te koelen via de BetonKernActivering in de kantoren. Photovoltaïsche zonnecellen geïntegreerd in de gevel zorgen voor de stroom nodig voor de werking van de primaire pomp van het BEO-veld. Hierdoor kan het kantoor via het BEO-veld en de BKA zonder extra energieverbruik gekoeld worden. Een intelligent ‘groen’ gevelconcept laat hybride ventilatie toe in de kantoren, waarbij in de winter en de zomer mechanisch geventileerd wordt en in het tussenseizoen op een hybride wijze. Verder zijn de kantoren uitgerust met energie-efficiënte verlichtingsarmaturen, daglichtsturing en aanwezigheidsdetectie, wat resulteert in een duurzaam laag energie kantoorgebouw.

    

 
• Energiebesparing en duurzaamheid ?

 

Het project laat zien hoe duurzame technieken zoals een BEO-veld, een warmtepomp, BKA, PV-zonnepanelen en hybride ventilatie in een sterk geïntegreerd en technisch coherent concept tot een nieuwe architectuur kan leiden. Een maximale reductie van de energievraag, maximaal gebruik van hernieuwbare energiebronnen en een efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen voor de resterende energievraag (trias energeticas) leiden tot een E60 en een K44-gebouw en tot een significant lagere CO2-emissie.

Het concept streeft intrinsiek naar een goed evenwicht in de jaarbalans tussen de hoeveelheid energie onttrokken aan de bodem en de hoeveelheid energie die er opnieuw wordt in opgeslagen. Nauwkeurige energiesimulaties van het gebouw en het BEO-veld lagen aan de basis van het ontwerp.

• Andere voordelen?  

Het ontwerp leidt niet alleen tot een veel lager energieverbruik (42% minder) en CO2-emissie (36% minder), maar ook tot een veel beter binnencomfort voor de gebouwgebruikers, zowel op thermisch, visueel als akoestisch vlak. De intelligente gevel zorgt voor een maximale daglichttoetreding zonder rechtstreekse zonne-inval, het thermisch geactiveerd vloersysteem BKA zorgt voor een verwarming en koeling op straling in plaats van convectie, geen hoge luchtdebieten nodig voor koeling, geen geluidshinder van de installaties. Het concept leidt tot grotere syteemrendementen en koude of warmte kan ’s nachts in de betonplaten worden opgeslagen wat ook financieel interessanter is voor de bouwheer. Het ontwerp zorgt voor een betere en aangenamere werkomgeving (en minder ziekteverzuim) en is tegelijk energiezuinig en kostenbesparend.  Het ontwerp is tevens een uiting van de interne bedrijfsfilosofie van de bouwheer en helpt zijn imago verder uit te dragen.

    


• Toepasbaar voor andere projecten?

In de meeste nieuwe kantoren en administratieve centra kunnen de in dit project toegepaste technieken aangewend worden. De mate van integratie in het project wordt echter mede bepaald door onder meer de architecturale keuzes. In een renovatieproject zijn technieken zoals een BEO-veld, BKA of hybride ventilatie vaak niet optimaal integreerbaar omdat ze sterk bepalend zijn voor de architectuur en de vorm van het gebouw en moeilijk achteraf hierin integreerbaar zijn.


Technische fiche

Project: INFRAX Hoofdzetel (WVEM)
Adres: Noordlaan 9, 8820 Torhout
Opdrachtgever: WVEM Brugge
Ontwerper: Crepain Binst Architecture
Datum toepassing innovatieve oplossing: 2008-2009

 

Deel dit artikel:
Onze partners