2020challenge - Nieuwe abdij Sint-Sixtus - Westvleteren

De staat van de gebouwen van de cisterciƫnzerabdij Sint-Sixtus, te wijten aan scheuren en verzakkingen, en de hedendaagse noden van de broedergemeenschap maakte een grondige verbouwing en een gedeeltelijke nieuwbouw noodzakelijk voor deze abdij in Westvleteren. Ingenium zorgt voor de realisatie, awg architecten en architectenbureau Lambert-Vancoppenolle tekenden de plannen.
De staat van de gebouwen van de cisterciënzerabdij Sint-Sixtus, te wijten aan scheuren en verzakkingen, en de hedendaagse noden van de broedergemeenschap maakte een grondige verbouwing en een gedeeltelijke nieuwbouw noodzakelijk voor deze abdij in Westvleteren. Ingenium zorgt voor de realisatie, awg architecten en architectenbureau Lambert-Vancoppenolle tekenden de plannen.  • Innovatieve oplossing

Het gebouw wordt opgetrokken in relatie met de waarden van de monniken: soberheid en eenvoud, echtheid en schoonheid, duurzaamheid, oog voor innerlijkheid, evenwicht tussen gemeenschapszin en persoonlijke verantwoordelijkheid, eerbied voor de cisterciënzertraditie en een hedendaagse vormgeving. De voorziene technische installaties worden ontworpen in het verlengde van de energetische duurzame filosofie, die op gebouwniveau wordt gerealiseerd. Naast de doorgedreven isolatie van het gebouw (K25), gecombineerd met een goede luchtdichtheid, wordt geopteerd voor de toepassing van hernieuwbare energiebronnen. Een warmteproductiecentrale op biomassa zal de energie voor de verwarming leveren. De biomassa zal deels zelf geleverd worden door bewerking van houtafval uit bosbeheer en deels aangekocht worden.

  • Energiebesparing en duurzaamheid

De opdrachtgever is genoodzaakt om op de site van de abdij aan bosbeheer te doen. Deze noodzakelijke activiteit werd als opportuniteit aangegrepen om het resulterende afvalhout aan te wenden als energiebrandstof voor de nieuw te bouwen stookplaats. Naast het gebruik van afvalhout van het bestaande bos, wordt voorzien in het aanplanten van korte omloophout dat driejaarlijks gerooid wordt. Een voorbeeld van korte omloophout is het aanplanten van wilgen

  • Andere voordelen

Het voordeel van het toepassen van biomassa als energiebrandstof is dat het groeit in de natuur en daarom in principe een onbeperkte energiebron is. Bovendien wordt door het aanwenden van de biomassa als energiebrandstof vermeden dat het als restproduct moet gestort worden, wat opnieuw kostenbesparend werkt. Biomassa maakt deel uit van de “korte CO2 kringloop”. Planten halen CO2 uit de lucht. Als de plant sterft komt deze CO2 weer vrij door verrotting of verbranding. Als je voldoende bossen en plantages aanplant heeft energiewinning uit biomassa geen nadelig effect op de CO2 uitstoot. Menkan zelfs spreken van CO2-neutraliteit. Tenslotte kan aangegeven worden dat het stimuleren van biomassateelt voor een aanvulling zorgt in de landbouwsector en op een onrechtstreekse manier voor een zekere tewerkstelling zorgt.  

  • Toepasbaar andere projecten

Het implementeren van een verwarmingsinstallatie met biomassa is algemeen toepasbaar. Indien op de site zelf geen biomassa voorradig is, dan kan deze aangeleverd worden door gespecialiseerde leveranciers. Rekening houdende met het feit dat het aanwenden van eindige fossiele brandstoffen sterk milieubelastend is en de stijgende energieprijzen zal het gebruik van biomassa meer toegang vinden als alternatieve energiebrandstof.Technische fiche

Naam project:  Nieuwe abdij Sint-Sixtus - Westvleteren
Adres:  Donkerstraat 12 – 8640 Westvleteren
Opdrachtgever:  vzw Sint-Sixtus
Architect:  awg architecten in samenwerking met architectenbureau Lambert-Vancoppenolle
Datum toepassing innovatieve oplossing: ontwerp 2008-2009 – uitvoering verwacht in 2010
Andere betrokken partijen:  naast een nauwe samenwerking met bouwheer en architect werd ook samengewerkt met landschapsarchitect Geert Bossaert om de mogelijkheden van zelfvoozienigheid voor biomassa na te gaan.

 

Deel dit artikel:
Onze partners