22 inzendingen voor internationale ontwerpwedstrijd Wetteren aan de Schelde

De gemeente Wetteren heeft altijd een historische band met de Schelde gekend. Spijtig genoeg blokkeert momenteel een verlaten bedrijvensite de verbinding tussen het hart van de gemeente en het waterfront. Samen met de gemeente zal het Schelde-Landschapspark nv deze verlaten bedrijvensite ontwikkelen tot een nieuw en kwalitatief stuk Wetteren. In april 2011 werd een ontwerpwedstrijd gelanceerd, waarvoor maar liefst 22 gerenommeerde ontwerpbureaus zich inschreven.
De gemeente Wetteren heeft altijd een historische band met de Schelde gekend. Spijtig genoeg blokkeert momenteel een verlaten bedrijvensite de verbinding tussen het hart van de gemeente en het waterfront. Hier komt verandering in. Samen met de gemeente zal het Schelde-Landschapspark nv (een Publiek Private Samenwerking tussen 15 Scheldegemeenten en Euro Immo Star) deze verlaten bedrijvensite ontwikkelen tot een nieuw en kwalitatief stuk Wetteren. In april 2011 werd een ontwerpwedstrijd gelanceerd, waarvoor maar liefst 22 gerenommeerde ontwerpbureaus zich inschreven.
Nadruk op kwalitatieve ontwerpen

Schelde-Landschapspark nv lanceerde in april 2011 een wedstrijd waarvoor maar liefst 22 gerenommeerde ontwerpteams zich inschreven. “Ik ben blij dat zoveel, zelfs internationale, ontwerpteams interesse tonen in de ontwikkeling van ‘Wetteren aan de Schelde’. Het is dan ook een prachtige locatie, dat een sterk ontwerp verdient”, zegt Geert Haentjens, projectverantwoordelijke van het stedelijke ontwikkelingsbureau Euro Immo Star. “Maar zo ver zijn we nog niet”, alsnog Geert Haentjens, “op basis van de ingediende dossiers zal de jury minimum 3 en maximum 4 kandidaten selecteren. Deze selectie gebeurt o.a. op basis van het portfolio van de ontwerpteams. Vervolgens wordt aan de geselecteerde teams gevraagd een stedenbouwkundig ontwerp voor de volledige site en een schetsontwerp architectuur uit te werken.”

Het volledige ontwikkelingsprogramma omvat zowel publieke ruimten, als woningen, kantoorruimten, horeca en een (semi)-ondergrondse parkeerruimte. Hoe en in welke fasen de projectsite ontwikkeld zal worden, wordt mede bepaald door het stedenbouwkundige ontwerp van het geselecteerde bureau.
De jury is samengesteld uit Peter Swinnen, Vlaams Bouwmeester, vertegenwoordigers van de gemeente Wetteren, het intergemeentelijk samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark, het stedelijke ontwikkelingsbureau Euro Immo Star en het stedenbouwkundig en landschapsarchitectuur bureau West8.

De resultaten van deze architectuurwedstrijd zullen in het najaar 2011 worden gepresenteerd. Daarna start de gedetailleerde uitwerking van het project, waarvan de realisatie waarschijnlijk in 2013 zal starten.


Schelde-Landschapspark?

De nv Schelde-Landschapspark is een Publiek Private Samenwerking tussen 15 Scheldegemeenten en Euro Immo Star. De ambitie van het Schelde-Landschapspark is te komen tot een integrale ruimtelijke visie voor het volledige Scheldegebied, zodat de kwaliteiten van de regio bewaard blijven en er meer samenhangende landschappen ontstaan. De nv Schelde-Landschapspark treedt hierbij op als regionaal ontwikkelingsbedrijf.
Deel dit artikel:
Onze partners