3D-scanning: tijd- en kostenbesparend meten en tekenen

Patisserie is afwegen, zo leerde het kookorakel Piet Huysentruyt ons. Naar analogie met voorgaande wijsheid staat bouwen gelijk aan meten en tekenen, en daar kruipt heel wat tijd in. 3Esolutions laat deze klus opmerkelijk sneller verlopen met behulp van 3D-scanning. Een laserscanner genereert een volledig 3D-beeld (puntenwolk) van het gebouw in kwestie. Met deze nauwkeurige vaststelling van afmetingen en volume kunt u vervolgens CAD-tekeningen of 3D-modellen maken.
Patisserie is afwegen, zo leerde het kookorakel Piet Huysentruyt ons. Naar analogie met voorgaande wijsheid staat bouwen gelijk aan meten en tekenen, en daar kruipt heel wat tijd in. 3Esolutions laat deze klus opmerkelijk sneller verlopen met behulp van 3D-scanning. Een laserscanner genereert een volledig 3D-beeld (puntenwolk) van het gebouw in kwestie. Met deze nauwkeurige vaststelling van afmetingen en volume kunt u vervolgens CAD-tekeningen of 3D-modellen maken.
De laserscanner meet alles binnen zijn bereik in drie dimensies. Punten die de laserstraal terugkaatst, worden omgezet in pixels. Ze leveren een puntenwolk op van tientallen miljoenen punten, welke elk een x-, y-, z- en reflectiewaarde hebben. De combinatie van verschillende standplaatsen zorgt voor een totaalbeeld. 3Esolutions garandeert een standaard nauwkeurigheid van 1 tot 0,5 centimeter.

De laserscanner kan bestaande gebouwen en bouwlocaties gedetailleerd en zonder contact opmeten en in kaart brengen vanop grote afstand, en is daardoor zowel tijd- als kostenbesparend. 3D-scanning wordt onder meer ingezet bij nieuwbouw, restauratie, renovatie, bouwschade of vastgoedtransacties.

De scangegevens leveren as-builtplannen op met een hoog detailniveau, zonder dat er iets vergeten wordt. Tekenen wordt op die manier overbodig. Na de meting zijn de scandata met foto’s beschikbaar via een webshare, waar iedereen betrokken bij het project ze kan terugvinden. Met deze data kunnen CAD-tekeningen en 3D-modellen gemaakt worden die compatibel zijn met de meeste gangbare programma’s zoals AutoCad, Revit, Rhino, Microstation, Nemetschek en ArchiCAD.


Voorbeeldproject: Oudergem

In Oudergem kreeg 3Esolutions de opdracht van een architecten om een studie te maken van de inplanting van een gebouw in de omgeving. Van het bestaande gebouw waren geen plannen beschikbaar. De bouwheer wilde het afbreken en er een meergezinswoning plaatsen. Met 3D-scanning werd de situatie in kaart gebracht: waar is de rooilijn, hoe situeert de hellende straat zich ten opzichte van het project, wat is de nokhoogte, etc.
Een puntenwolk van de site in Oudergem.In een tijdsbestek van circa 7 uur heeft 3Esolutions de hele site opgemeten in 3D en de gegevens verwerkt in een puntenwolk. Het architectenbureau wilde vervolgens de situatie zelf volledig uittekenen. 3Esolutions heeft daarom verschillende onderleggers bezorgd waarmee het bureau aan de slag kon. De aangeleverde dwg’s en jpg omvatten een grondplan en verschillende aanzichten en snedes. Het bureau genoot daardoor naar eigen zeggen van een tijd- en kostenbesparing van 30%.


2D-plan straataanzicht, inclusief onderlegger.
2D-grondplan inplanting, inclusief onderlegger.Voorbeeldproject: Torhout

In Torhout wilde de bouwheer een horecazaak en het aangrenzende gebouw samenbrengen tot één geheel. Onder elk gebouw bevond zich een kelder. De plannen waren in de loop der jaren verloren gegaan. 3Esolutions bracht beide gebouwen volledig in kaart en leverde het architectenbureau een plan aan in 3D-Autocad.
Puntenwolk van de site in Torhout.3D-model van het gebouw in Torhout.
Meer info vindt u hier terug.

Deel dit artikel:

Onze partners