51N4E, ADVVT, JDS, Lhoas & Lhoas, NOA, Office en OMA in running voor Citroën Brussel

Het imposante Citroëngebouw in Brussel zal getransformeerd wordt tot een prestigieus cultureel project.

Zopas zijn de zeven finalisten bekendgemaakt voor de reconversie van de Citroëngarage in de Brusselse kanaalzone dat zonder twijfel zal uitgroeien tot een van de meest prestigieuze projecten van onze hoofdstad de volgende jaren. 

De MSI (Maatschappij voor Stedelijke Inrichting) kocht het emblematische gebouw voor de ontwikkeling van een internationale cultuurpool die zal ingevuld worden door een museum voor moderne en hedendaagse kunst (15.000 m²), een architectuurcentrum (10.000 m²) en een openbare polyvalante ruimte (10.000 m²). Het totale project zal een investering van 125 miljoen euro vergen.

Welk team dit project zal mogen ontwerpen, zullen we pas weten in maart 2018, maar zopas werd bekendgemaakt welke zeven multidisciplinaire teams hiervoor nog in aanmerking komen. Na een internationale architectuurwedstrijd waaraan maar liefst 92 teams hebben deelgenomen werden 7 finalisten geselecteerd die tegen 23 december van dit jaar een projectontwerp moeten indienen voor de tweede selectieronde. Hun voorstellen zullen gewikt en gewogen worden door een internationale jury onder voorzitterschap van Roger Diener.

België boven

Zoals te verwachten was voor deze wedstrijd komen er bij de finalisten heel wat bekende namen uit de bus. Opvallend is wel dat bij zes van de zeven finalisten het telkens een Belgisch bureau was dat de mandataris, de trekker van het team vormde. Het team rond OMA vormt wat dit betreft de uitzondering op de regel, maar ook binnen dat team spelen Belgische bureaus een niet onbelangrijke rol.  Ney & Partners en Boydens maken als studiebureau deel uit van he team en ook SVR-architects, BOPRO en Kahle Acoustics werden mee aan boord genomen. Voor het restauratieluik werd de hulp van het Nederlandse bureau Wessel de Jonghe ingeroepen.

 

Voor de andere zes teams is het telkens een Belgisch ontwerpbureau dat de lead nam maar zich wist te omringen met een of meer vooraanstaande buitenlandse partners. 

51N4E

51N4E diende een project in samen met Caruso St John Architects en schakelde verder ook de expertise in van Ove Arup en AUC (Frankrijk). Belgische partners zijn Daidalos Peutz, Vinçotte en Thomas Stroobants (Erfgoed).

De Vylder Vinck Taillieu

 

Ook De Vylder Vinck Taillieu ging in zee met een Britse vennoot, namelijk 6A, maar nam ook AGWA onder de arm. Andere Belgische partners binnen dit team zijn HP Engineers, Sixco en ook weer Daidalos Peutz. Voor het landschapsontwerp werd een beroep gedaan op het Zwitserse bureau Vogt dat trouwens ook deel uitmaakt van het team rond 51N4E.

JDS

Ook Julien De Smedt gaat met JDS door naar de tweede ronde. Hij zocht zijn vennoot in de VS, meer bepaald bij het bureau Diller Scofidio + Renfro dat in eigen land drie andere presitigieuze culturele projecten op stapel heeft staan: de uitbreiding van hert MOMA, The Shed in New York en het United States Olympic Museum. Het team rond JDS en Diller Scofido is zonder meer het meest uitgebreid. Onder de 15 onderaannemers zien we onder meer  de Belgische bureaus Util, Securisan, Bureau Bouwtechniek, ABV Environment, delta (brandprreventie), Idea Consult en Citytools op de lijst staan. Bekendste buitenlandse partner is andermaal Ove Arup.

Lhoas & Lhoas

Lhoas & Lhoas ging voor zijn ontwerpwedstrijd in zee met het Duitse bureau Ortner & Ortner en nam ook nog 4 Belgische partners aan boord: Util, MK Engineering, Securisan en Bureau d’étude ATS.

NOA

NOA won onlangs een ontwerpwedstrijd samen met Sergison Bates voor een residentieel project nabij Tour & Taxis. Voor het Citroënproject gaat NOA opnieuw samenwerken met het Britse bureau dat in ons land recent een woonzorgcentrum in Zingem ontwierp. Daarnaast maakt ook het Zwitserse bureau EM2N als vennoot deel uit van het wedstrijdteam rond NOA. Verder ook nog drie Belgische partners: Bopro, Kahle Acoustics en Benoît Van Innis (kunstintegratie).  

 

Office Kersten Geers David Van Severen

Ten slotte is er nog het team rond Office Kersten Geers David Van Severen dat ook met een Zwitsers bureau in zee ging, meer bepaald met Christ & Gantenbein, onder meer bekend van de uitbreiding van het Kunstmuseum in Basel en de renovatie en uitbreiding van het Zwitserse Nationale Museum in Zürich.  Voor het interieurdesign wordt samengewerkt met Muller Van Severen, het designbureau van Hannes Van severen, broer van David Van Severen. Andere Belgische partners zijn studiebureau Abesco, Bureau Bas Smets, Richard Venlet (scenografie) en Jan de Moffarts (historisch erfgoedonderzoek).

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners