SVR-ARCHITECTS

logo SVR-ARCHITECTS

SVR-ARCHITECTS

Volhardingstraat 26

2020 Antwerpen

België

Philippe Van Goethem, Jean-Pierre Van Liefferinge en An Vervoort leiden een hecht team van 32 bekwame medewerkers: architecten, stedenbouwkundigen, interieurarchitecten, bouwkundig tekenaars, projectleiders en administratief personeel.

Het architectenbureau SVR, opgericht door P. Storme en J. Van Ranst in 1972, werd na overname door Philippe Van Goethem en zakenpartner Jean-Pierre Van Liefferinge, in de loop der jaren herdoopt tot SVR-ARCHITECTS.

SVR-ARCHITECTS is vandaag uitgegroeid tot een architectenbureau met 32 medewerkers met opdrachten in heel België en daarbuiten: een stevig bureau, met veel expertise en ervaring. Maar ook en vooral een prachtig collectief van jonge en oudere medewerkers, met meer dan 30 jaar ervaring en branie en met jong opkomend talent, waar ieder zich kan ontplooien en verder kan groeien. Ons kantoor in Antwerpen is herkenbaar door zijn technische performantie, creatieve esthetiek, culturele eigenheid, economisch rendement, inzet, fierheid en betrokkenheid.

SVR-ARCHITECTS ontwerpt grote projecten voor nationale en internationale cliënten uit de meest uiteenlopende sectoren waaronder gezondheidszorg, laboratoria, kantoren, huisvesting, industrie & logistiek, ontspanning & retail, luchthaven gerelateerde, parkeergebouwen en onderwijs. De opgeleverde gebouwen (nieuwbouw, renovatie, restauratie) getuigen van een sterke klant- en resultaatgerichtheid en geven blijk van een bijzondere betrokkenheid bij mens, maatschappij en leefomgeving.

Ook in het soort opdrachten zoekt SVR-ARCHITECTS meer de grenzen op en slaat vleugels uit: heel bewust verdiepen de architecten zich steeds meer in future proof- en duurzaam bouwen en in de BIM materie. Dit bovenop de reeds verworven expertise in gebouwtechniek, onderzoek, programmatie, kwaliteitscontrole, projectmanagement, BIM, bouwwetgeving en duurzaam bouwen.

DE STRATEGIE van SVR-ARCHITECTS bestaat eruit om:

  • Niet enkel duurzame gebouwen te ontwerpen, maar ook duurzame relaties;
  • Een meerwaarde te creëren door onze ervaring, kunde en creativiteit;
  • Onze verbintenissen na te komen naar kosten, kwaliteit en timing;
  • Samen te ondernemen met onze opdrachtgevers
[Lees meer] [Lees minder]