Klinische farmacologie en donorcentrum Rode Kruis UZA (gebouw J)

Op de site van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen werd, tussen het bestaande ziekenhuis en het zorghotel, een nieuwbouw gerealiseerd. Deze functioneert als zelfstandige eenheid. In een latere fase zal er een functionele verbinding met de toekomstige uitbreiding spoed gemaakt worden. Het gebouw bestaat uit 2 parallelle vleugels die verbonden zijn door een centraal volume waarin de circulatie, de technische ruimten en de kokers voorzien zijn. Tussen de 2 vleugels is er een aangename, groene buitenruimte met toegangspad naar het gebouw en zijn er terrassen voorzien aan de zuidzijde.