Zorgcampus Hof ter Schelde

Na ingebruikname van het nieuwe revalidatieziekenhuis ReVarté in Edegem, werd beslist om voor de campus Linkeroever een nieuw massaplan te ontwikkelen. Het oude revalidatieziekenhuis kwam immers leeg te staan en het bestaande woonzorgcentrum voldeed niet meer aan de geldende normeringen. SVR-ARCHITECTS kreeg de opdracht een nieuw plan te ontwerpen, dat gefaseerd kon uitgevoerd worden. 3 functies vormden de basis: de eerste functie is het woonzorgcentrum dat een centrale plaats inneemt binnen de nieuwe ontwikkeling. Deze functie huisvest 155 bedden met een oppervlakte van 12.168 m². Dit resulteert in 4 afdelingen met bijhorende dienstenfuncties. Tevens werd er ruimte voorzien voor dagopvang en een polikliniek. (Fase 1). Een tweede functie is een verpleeghuis met 20 bedden dat opgesplitst is in 2 leefgroepen van 10 plaatsen. De derde functie zijn de zorgflats in combinatie met een vertrekpunt voor dienst 112 en een huisartsenwachtpost. (Fase 2+3). Het massaplan is dusdanig opgevat dat het stedenbouwkundig een logische verlenging vormt van de naburige wijk en zal bovendien, door de creatie van een centraal stedelijk plein, een essentiële sociale bijdrage leveren.