Twee gekoppelde volumes geven vorm aan nieuwe wzc Hof Ten Dorpe in Wommelgem (SVR-ARCHITECTS)

Na de ingebruikname van het nieuwe revalidatieziekenhuis RevArte in Edegem en het woonzorgcentrum Hof Ter Schelde op Linkeroever, twee projecten van SVR-ARCHITECTS uit Antwerpen, besliste de overkoepelende zorgorganisatie MKL om ook voor hun woonzorgcentrum Hof Ten Dorpe in Wommelgem beroep te doen op dit architectenbureau. Dit voor de ontwikkeling van een nieuwe toekomstvisie en het massaplan. Uitgangspunt is dat de uitbating op de huidige locatie tijdens de werken behouden dient te worden. Daarbovenop kwam de vraag van MKL om in het nieuwe gebouw ook een nieuwe, kleinschalige woonvorm aan te bieden voor personen met dementie.

De visie van SVR-ARCHITECTS leidde tot een massaplan met twee gekoppelde volumes – een tuinvolume en een straatvolume – die via een glazen verbindingsgang samen het nieuwe woonzorgcentrum Hof Ten Dorpe zullen vormen. Beide volumes hebben opgeteld een oppervlakte van 9.175 m² en bieden onderdak aan diverse deelfuncties met in totaal 105 bedden.

 

Tuinvolume

In het tuinvolume van Hof Ten Dorpe worden 80 kamers voor personen met dementie voorzien, verdeeld over 5 leefgroepen van 16 kamers.  Op de 3 bovengrondse bouwlagen zijn telkens identieke leefgroepen  gelokaliseerd. In de kelderverdieping zijn dienstfuncties ondergebracht, waaronder kleedruimtes en bergingen. Door de specifieke vorm ontstaat een groene binnentuin, die door de grote transparantie van de aanliggende gevels opgenomen wordt in de belevingssfeer van de diverse binnenruimtes. 

 

Straatvolume

Het straatvolume zal plaats bieden aan één klassieke woonzorgafdeling voor somatische zorg met 25 kamers en bijhorende dienstenfuncties. Op het gelijkvloers bevindt zich een groot cafetaria en een polyvalente zaal, die visueel aansluit op de tuin.  Op de tweede verdieping is er ruimte voor 15 dagopvangplaatsen, inclusief een eigen dakterras. 

Op het gelijkvloers plooit het straatvolume terug ten opzichte van de rooilijn, om dan aan de inkomzone onder het bovenliggende volume naar de tuin toe te draaien en zo met een overkraging de hoofdinkom te faciliteren.  Het straatvolume is gelokaliseerd langs de Welkomstraat, als logische voorzetting van de reeds aanwezige straatbebouwing.

 

Gevelopbouw- en materiaal

De afmeting van transparante geveldelen staan in verhouding tot de achterliggende functies, zodat hierdoor het gebouw leesbaar wordt doorheen zijn gevelopbouw.  Als gevelmateriaal werd bewust gekozen voor duurzaam paramentsteen en gerecupereerd hout. Beide materialen worden in verschillende gelaagdheid  toegepast op de diverse geveldelen. 

Bij het tuinvolume worden de gevels opgetrokken in een combinatie van recuperatiehout en betonnen scheidingsvoegen, waardoor een horizontale gelaagdheid ontstaat. Het straatvolume van Hof Ten Dorpe wordt opgetrokken in een lichte paramensteen met kleurschakeringen, waarbij voor gelijkvloerse geveldetails net als bij het tuinvolume recuperatiehout wordt gebruikt. 

Alle bouwdelen worden voorzien van een lage betonnen gevelplint. Het tussenvolume is volledig transparant met beglaasde buiten- en binnenwanden. Alle buitenschrijnwerk is in aluminium in een donkergrijze kleur. Alle beglazing is isolerend en zonwerend. De hoofddaken zullen voorzien worden van zonnepanelen, die niet hoger dan 1 m boven de dakrand zullen worden geplaatst.

Bron: SVR-ARCHITECTS
Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners