51N4E verruimt Tiense binnenstad met Arenaproject

Het Arenaproject omvat de ontwikkeling van een woon-, winkel- en recreatiecentrum op de site van de vroegere artilleriekazerne in het hartje van de binnenstad van ‘tintelend’ Tienen. Onder andere 51N4E zorgt ervoor dat Tienen met deze hedendaagse ruimte de 21ste eeuw instapt waarbij de versterking van het stadscentrum de achterliggende ambitie is.

Het Arenaproject omvat de ontwikkeling van een woon-, winkel- en recreatiecentrum op de site van de vroegere artilleriekazerne in het hartje van de binnenstad van ‘tintelend’ Tienen. Onder andere 51N4E, het bureau van de nieuwe Vlaamse bouwmeester Peter Swinnen,  zorgt ervoor dat Tienen met deze hedendaagse ruimte de 21ste eeuw instapt waarbij de versterking van het stadscentrum de achterliggende ambitie is. Het Arena-project is een PPS-project waarbij behalve stad Tienen ook DMI Vastgoed, Strabag en architectenbureau Jaspers & Eyers betrokken zijn. De uitvoering wordt gerealiseerd door de aannemerscombinatie Strabag en Democo.  Maquette Arenaproject, 51N4E

 

Evenwicht in mix van functies

Bij de ontwikkeling van het Arenaproject wordt er resoluut geopteerd voor een hedendaagse invulling: betere mobiliteit, uitbouw van groen in de stad, nieuwe vormen van stedelijk wonen, attractief winkelen, recreatief en cultureel aanbod binnen de stadskern. De twee nieuwe doorbraken naar het centrum maken dat deze ontwikkeling ook het commerciële centrum van de stad versterkt. De commerciële ruimte die voorzien wordt legt de noodzakelijke link met het bestaande winkelcircuit, via een wandelstraat naar de Peperstraat. Deze nieuwe wandelstraat met aanloopwinkels en horeca maakt dat het stadscentrum al op de Kazerne zelf ingezet wordt, een natuurlijke verlenging van de binnenstad. De mix van wonen, commerciële voorzieningen (winkels/horeca/diensten), cultuur en ontspanning wordt gezien als dè troef worden van het project. Plan Arenaproject, 51N4EFlaneren tussen het groen


De invulling van het project is duurzaam op stedelijk niveau. Het plein biedt een informeel, groen kader dat aanleiding geeft tot flaneren. Als aanvulling op de bestaande openbare ruimte van het stadscentrum creëert het een meerwaarde voor de stad als geheel. De inrichting van het plein zal het gebruik door verschillende doelgroepen mogelijk maken, van jong tot oud, en versterkt de stedelijke centrumfunctie. Dit past in het grotere kader van een duurzame stadsontwikkeling.

In het masterplan is reeds de aanzet gegeven voor een kwalitatieve groene ontwikkeling binnen het stadscentrum. Vandaag wordt een landschapsontwerp gemaakt, waarin de ruimtelijke inrichting verder uitgewerkt wordt. Deze uitwerking gebeurt door Bas Smets. De uitdaging is het zeer uiteenlopende programma van eisen te synthetiseren in een helder en eenvoudig ontwerp.


    

Theatertuin en Voorplein Arenaproject, 51N4E


Groenruimte Arenaproject, 51N4E

 

Alles in één

Het plan is opgebouwd rond een grote, open ruimte: een plein dat de verschillende functies organiseert en een gezicht geeft. Dit plein verenigt verschillende aspecten van de openbare ruimte in één geheel: voetgangersgebied, parkeren, groenruimte, recreatieve plekken. De ruimte en de organisatie is zo opgesteld dat de verschillende gebruiken en ruimtelijke sferen in elkaar verglijden.

De duidelijke contour van het plein zal zich tevens vertalen in de behandeling van de nieuwe gevelcomplexen, met het doel een sterk afleesbaar geheel te verkrijgen, zowel qua schaal als materialisatie. Het resultaat zal er één zijn van visuele rust en coherentie. De gelijkwaardige behandeling laat tevens een grote flexibiliteit van programma en volume toe.Technische fiche

Ligging/adres project: St. Jorisplein, 3300 Tienen
Opdrachtgever: Stad Tienen / THV Arena
Ontwerper(s):  voor het stadsvernieuwingsproject: 51N4E 
                           voor de pleinaanleg: Bas Smets 
                           voor de architectuuruitwerking: Jaspers-Eyers / Eugeen Liebaut
Studiebureau(s): Grontmij
Hoofdaannemer(s): THV Arena
Einde bouwwerken: 2013Maquette Arenaproject, 51N4E

 

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners