A33 ontwerpt leefschool 't Zandhofje volgens passiefhuisstandaard

A33 architecten heeft binnen de Open Oproep 19 van de Vlaamse Bouwmeester de architectuurwedstrijd voor leefschool ’t Zandhofje in Zandhoven gewonnen. Het wordt een passiefschool die gerealiseerd zal worden binnen het DBFM-programma Scholen van morgen.
A33 architecten heeft binnen de Open Oproep 19 van de Vlaamse Bouwmeester de architectuurwedstrijd voor leefschool ’t Zandhofje in Zandhoven gewonnen. Het wordt een passiefschool die gerealiseerd zal worden binnen het DBFM-programma Scholen van morgen.
Leefschool 't Zandhofje is een methodeschool in volle expansie. De huidige paviljoenen dateren echter uit 1966 en voldoen niet meer aan de huidige normen (enkel glas, wanden en daken zonder isolatie). Bovendien zijn ze ontoereikend voor het stijgende aantal leerlingen en de hedendaagse evoluties op het vlak van onderwijs. In het kader van milieubewuste opvoeding op school en met een voorbeeldfunctie die de school te vervullen heeft, is op korte termijn vraag naar een energetisch verantwoord schoolgebouw, met de norm van een passiefhuisstandaard als ambitie. Hier raken pedagogie en technologie elkaar.

De school moet een plek zijn waar het fijn is om te leven en waar je bouwt aan een ‘ warme’ school, gefundeerd op draagkrachtige sociale relaties. De warmte van en voor de kinderen is het uitgangspunt en vormt de voedingsbodem voor een behaaglijk gevoel van iedereen in de school. De open en groene ruimte is een sterke troef voor de school. Naast een compacte school is tegelijkertijd de integratie in de omgeving een belangrijk aandachtspunt.
 
Het opgroeien in een duurzame school en het bewustwordingsproces dat daarmee gepaard gaat is van onschatbare waarde voor kinderen. Het kan hen, maar ook hun ouders en andere bezoekers inspireren om in de toekomst ook duurzaam te gaan bouwen. Eén van de basisprincipes in een leefschool is dat de school een materiële geborgenheid moet bieden. De school moet daarom een gebouw zijn waarin alle bezoekers zich onmiddellijk thuis voelen en waar het aangenaam vertoeven is. In een leefschool leert uw kind door ervaringen opgedaan in projecten, waarbij de eigenheid van elk kind gerespecteerd wordt. Creatief omgaan met ruimtes waar kinderen op hetzelfde moment explorerend in hoeken kunnen werken, fichewerk kunnen doen, instructies krijgen van de leerkracht, etc. is hier noodzakelijk. ’t Zandhofje is ook een brede school, die zijn deuren regelmatig voor ouders, grootouders en de buurt openzet.
 Dit alles maakt van de nieuwe leefschool volgens de passiefhuisstandaard een uitdagend architecturaal project waarbij leerlingen, ouders en leerkrachten nauw betrokken zijn. Het gebouw wordt ingeplant in de oksel van de Liersebaan en de Oelegembaan, volgens de assen van de aanwezige paden en groenstructuren, met maximale vrijwaring van de open ruimte.

Een compact gebouw is steeds de meest economische en ecologische oplossing. A33 streeft naar een vierkant grondplan met optimale benutting van de verdieping. Een semi-publieke verbindingsweg tussen de drukke Liersebaan en de Oelegembaan creëert een veilige overgangszone naar de schoolpoort. Het voorplein dat ontstaat, maakt een rustige beleving van het toekomen mogelijk en bevordert de representatieve aanwezigheid van de school in het dorp.

Een deuk in het gebouw vergroot de zichtbaarheid van de school vanop de Liersebaan. Een aantal uitstulpingen in het volume spelen in op de context en verankeren het schoolgebouw in zijn omgeving. De school wordt overzichtelijk ontsloten door een orthogonaal assenkruis waarbij de hoofdas zich richt van de inkom naar het bos en de secundaire as de kleuterspeelplaats met sportspeelplaats verbindt. De trap en de lift komen op de kruising van de assen. De gangen worden overgedimensioneerd zodat ze bruikbaar zijn als uitbreidingsruimte van de aanpalende functies.

De klassen zijn maximaal gericht op de zon en profiteren van warmtewinsten en natuurlijke daglichttoetreding. Lichtstraten laten de zon infiltreren tot diep in het gebouw, waardoor de nood aan kunstlicht tot een minimum herleid wordt. De school wordt bekroond met een oplopend sheddak, dat laag aanzet in relatie met de omgevende woningen en zich dubbelhoog opent naar het bos. 

Deel dit artikel:
Onze partners