Abscis Architecten drukt stempel op stadscampus voor nieuwe scholengroep in Lokeren

De fusie van enkele Lokerse scholen tot de scholengroep VLOT! gaf aanleiding tot een herschikking van de verschillende vestigingen. Abscis Architecten blies de campus aan de Heilig Hartlaan middenin de stadskern nieuw leven in. De site kreeg een nieuwbouw voor de eerste graad en een uitbreiding voor de lagere school. De luifels van beide gebouwen zijn voorzien van een extensief groendak met een perforatie waar een boom is ingeplant. 

De site bevindt zich in de stadskern van Lokeren, in een bouwblok begrensd door de H. Hartlaan, de Dwarsstraat, de Sterrestraat en het Vrijheidsplein, op wandelafstand van de Markt en het station. Na de fusie diende een eerstgraadschool opgestart te worden op deze site.

Masterplan

Om dit mogelijk te maken, was een herstructurering van de versnipperde buitenruimtes en de sloop van enkele sterk verouderde schoolvolumes noodzakelijk. Binnen de visie van maximalisatie van de groene open buitenruimte en logische functionele verbindingen tussen de verschillende scholen (eerstegraadschool, kleuterschool en lagere school) werd er gezocht om het nieuw te bouwen programma, bestaande uit een nieuwbouw voor de eerstegraadschool en uitbreiding van de lagere school, op een zo compact mogelijke manier te organiseren.
 

Volume

De nieuwbouw van vijf klaslokalen voor de lagere school werd voorzien in het verlengde van de bestaande lagere school. Hierdoor werd de huidige toegang, ter hoogte van de H. Hartlaan tussen twee blinde gevels, opgewaardeerd tot een nieuw ‘poortgebouw’ tot de campus. De luifel, voldoende hoog voor de brandweer (minimum vrije hoogte 4m), en de drie bouwlagen van het nieuwe volume benadrukken deze nieuwe inkom.

De nieuwbouw voor de eerste graad kreeg een gelijkaardige vormgeving en is tevens voorzien van een luifel. Het volume omvat een transparante gelijkvloerse bouwlaag met een refter, een polyvalente ruimte en sanitair. Op de verdiepingen bevindt zich het lesgebeuren met 24 leslokalen, administratie en een lerarenkamer. De toegang hiertoe kan na de schooluren afgesloten worden opdat de gelijkvloerse laag onafhankelijk, bijv. door derden, gebruikt kan worden.

 
Groen karakter


Het was de betrachting van Abscis Architecten om door middel van eenvoudige ingrepen het groene beeld door te trekken op de speelplaatsen. Zo worden er op een raster verschillende bomen aangebracht en groenvakken voorzien.

Het groen komt ook terug op en in de gebouwen: zo zijn beide luifels voorzien van een extensief groendak en hebben ze allebei een grote perforatie waar een boom is ingeplant. Bij de eerstegraadschool geeft een grote open trap, gesitueerd in de perforatie van de luifel, toegang tot de eerste verdieping. Zo wandelen de leerlingen naar boven langs de stam en de kruin van de boom.

Bron: Abscis Architecten
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners