ACO introduceert de Infiltra infiltratiebox voor particuliere tuinen

Met de ACO Self-afvoergoten wil ACO zorgen voor het onderhoud van de buitenomgeving. De goten vangen kuiswater en ander vervuild water op en worden dus aangesloten op de riolering. Maar in bepaalde tuinen dienen ze enkel voor de opvang van regenwater. Voor die situaties brengt ACO de ACO Self Infiltra-infiltratiebox op de markt. Het regenwater kan hiermee infiltreren in de ondergrond van de tuin. Dit komt de grondwaterstand ten goede en voorkomt een verzadiging van de riolering en de waterzuiveringsinstallaties.

Met de ACO Self-afvoergoten wil ACO zorgen voor het onderhoud van de buitenomgeving. De goten vangen kuiswater en ander vervuild water op en worden dus aangesloten op de riolering. Maar in bepaalde tuinen dienen ze enkel voor de opvang van regenwater. Voor die situaties brengt ACO nu de ACO Self Infiltra-infiltratiebox op de markt. Het regenwater kan hiermee infiltreren in de ondergrond van de tuin. Dit komt de grondwaterstand ten goede en voorkomt een verzadiging van de riolering en de waterzuiveringsinstallaties.

 


Buffering en infiltratie in particuliere tuinen

Met deze infiltratiebox wil ACO meegaan in de evolutie die zich de laatste jaren heeft voorgedaan op het gebied van buffering en infiltratie. Zo is het bij nieuwbouw al enkele jaren de regel dat het water van het dakoppervlak in een waterput opgevangen wordt en als toevoer dient voor toiletten en wasmachines.

De Infiltra infiltratiebox is geschikt voor plaatsing tussen de regenwaterput en de riolering (RWA = regenwaterafvoerstelsel in de nieuwste voorschriften). Overtollig regenwater kan bijgevolg in de ondergrond infiltreren dankzij de infiltratiebox, die dienst doet als eerste overloop. De vereiste capaciteit wordt berekend in relatie met het aantal m2 aangesloten dakoppervlak/verharding. Ook bij dit inbouwprincipe blijft een rechtstreekse aansluiting van afvoergoten/vloerafvoerputten/ dakafvoeren op de infiltratiebox mogelijk.

ACO benadrukt dat deze infiltratiebox is ontwikkeld voor de particuliere tuin en niet voor de projectmarkt. Het is niet de bedoeling een volledig dakoppervlak of zelfs het watermanagement van meerdere woongelegenheden op de infiltratiebox aan te sluiten.


Toepassingsmogelijkheden

Met Infiltra zijn heel wat toepassingen mogelijk. Zo kan het hemelwater van een terrasje achteraan in de tuin afgevoerd worden, het overtollig regenwater uit een ton, met onderaan een kraantje, kan men via een afvoerput laten weglopen of het hemelwater van het dakoppervlak van een pergola, een poolhouse, een carport of een tuinhuis kan er rechtstreeks op aangesloten worden.
Vaak staan bijgebouwen ook achteraan in de tuin, waar er sowieso geen riolering is. Ook bij de heraanleg van oude (stads-)tuinen stoot men vaak op het gebrek aan afvoerleidingen.

De Infiltra infiltratiebox ligt onzichtbaar ondergronds in de tuin verwerkt en vraagt een beperkte investering. Vele gemeenten immers een premie voor wie gebruik maakt van infiltratiesystemen.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage