ADEM architecten aangesteld voor nieuwe Sint-Hubertussite in Runkst

De nieuwe invulling voor de Sint-Hubertussite in Runkst (Hasselt) met de Sint-Hubertuskerk en de pastorijwoning krijgt vorm. Het Hasselts architectenbureau ADEM werd aangeduid om hun ontwerp uit te werken. Eind 2023 zouden de werken van start moeten gaan. “Het bureau verwerkte het best de noden die de omgeving tijdens ons participatietraject had geuit,” aldus schepenen Dymfna Meynen en Laurence Libert.

Nadat bekend werd dat de kerk van Sint-Hubertus in het kerkenplan niet behouden bleef voor de eredienst, startte de stad Hasselt een intensief participatietraject op met de buurt. Daaruit vloeit nu de gunning aan architectenbureau ADEM.

“Dit bureau kwam met een mooi ontwerp waarbij de waardevolle restanten van de kerk zullen opgaan in een kerkpark. Verder wordt het pastorijgebouw herschapen en uitgebreid tot het ontmoetingscentrum van de toekomst. Dat moet het huidige ontmoetingscentrum aan de Runkstersteenweg vervangen. Het rijke verenigingsleven van Runkst zal hier een nieuwe thuis vinden waar ze zelf hun zeg in hebben gehad. We hielden ook rekening met de vraag van het Bisdom om de muren rond het koorgedeelte, met muurschilderingen van Paule Nolens, te behouden,” aldus schepen van de Hasselaar Dymfna Meynen.

Groene long

Het plan om de kerk grotendeels af te breken lokte enkele jaren geleden al protest uit en ook Roel De Ridder van de UHasselt stelde de geplande afbraak in vraag op Architectura. Maar dat voornemen blijft dus overeind. “De Sint-Hubertuskerk is door de jaren heen in onbruik geraakt en de onderhouds- en eventuele renovatiekosten zijn nu eenmaal te hoog. De afbraak is daarom een weloverwogen beslissing die tegelijkertijd nieuwe opportuniteiten met zich meebrengt. De Sint-Hubertussite wordt nu een groene long in Runkst, waarbij de open ruimte en het ontmoetingscentrum in elkaar zullen overvloeien en één coherent geheel vormen. Het wordt een open plek die in het teken staat van ontmoeting en verbinding,” vult schepen van Gebouwen Laurence Libert aan.

Duurzaamheid

“Het (deels) afbreken van een kerk is behoorlijk uniek, zeker in Hasselt. Maar dat maakt het ook niet eenvoudig. We willen immers niet zomaar slopen en dan van nul beginnen. Door de focus op duurzaamheid kiezen we samen met de architect voor circulair bouwen, waarbij we zullen afbreken met het oog op het maximaal hergebruiken van waardevolle materialen van de kerk. We zorgen er ook voor dat de herinnering aan de kerk in het collectief geheugen van de Runkstenaar bewaard blijft,” besluit schepen Libert. Doel is om eind 2023 met de werken te starten. Het ontwerp heeft als objectief Bijna Energie-neutraal te zijn. Dat wil zeggen dat de nieuwbouw voorzien zal zijn van alle moderne technieken en noden, zoals bijvoorbeeld buffering en recuperatie van hemelwater, of groene daken.

Bron: Stad Hasselt

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage