Ann Van Eycken (Verozo): 'Energie-efficiëntie eerst'

Ann Van Eycken

In het kader van Sign for my Future roept Verozo, de Belgische Beroepsvereniging Zonwering en Rolluiken, de overheid op om in de bouwregelgeving zonwering verplicht te maken zodat energieverspilling met actieve koeling overbodig wordt.

In het klimaatdebat gaat vooral aandacht naar het opwekken van voldoende capaciteit voor groene energie. Maar we weten dat dit een heel lang traject vergt en we moeten er vooral voor zorgen dat we met zijn allen minder energie gebruiken. 'Energie-efficiëntie eerst'"wordt dan ook door Europa naar voren geschoven als eerste maatregel.

Hierbij vraagt  de zonwering sector aandacht voor energie-efficiëntie als eerste maatregel in het bouwen en verbouwen van woningen en gebouwen.

Het principe van de 'trias energetica': de goedkoopste energie is deze die niet gebruikt wordt. Dus moet eerst gedacht worden aan het inzetten van maatregelen die het energiegebruik vermijden: 

Vooreerst een goede isolatie van de gebouwenschil (daken, vloeren, muren, ramen) om warmteverliezen te beperken. Bovendien een gebouwenconcept georiënteerd op de zon om gratis warmte en zonlicht binnenskamers te brengen.  Maar tevens het aanbrengen van zonwering en rolluiken om te voorkomen dat oververhitting optreedt, een neveneffect van het goed isoleren en luchtdicht maken van onze woningen en gebouwen. De  toenemende klimaatopwarming  met langere warmteperiodes maakt dat oververhitting binnenskamers nu ook optreedt buiten onze klassieke zomers.  Lees de rapporten her en der in Europa.

De klimaatopwarming vergt voor de overheid bij de implementatie van de recente Europese Richtlijn Energie Prestatie van Gebouwen (EPBD) extra aandacht voor de energiebalans van het venster:  lees de position paper van de zonweringsector

Hou de energiebalans van het venster onder controle doorheen het jaar: bescherm de vensters met dynamische  (beweegbare)  zonwering (rolluiken) die gratis koeling geven wanneer oververhitting optreedt ; maar eveneens kunnen uitgeschakeld worden om zo de nuttige energiewarmte door de ramen binnen te laten  als  gratis verwarming en verlichting. En dit alles zonder energiegebruik. 

Aan de overheid wordt gevraagd om in de bouwregelgeving zonwering verplicht te maken zodat energieverslinding met actieve koeling overbodig wordt.  ( zie zomer 2018 )

 

____

Deze column verscheen eerst op de website van Pixii en werd aangeleverd in het kader van de actie Sign for my Future, een groots opgezette campagne waarmee bedrijven, universiteiten en organisaties de overheid oproepen om werk te maken van een doortastend klimaatbeleid.

architectura.be is één van de partners van Sign for my Future en zal regelmatig columns publiceren waarin architecten, ingenieurs en andere bouwprofessionals een lans breken voor een efficiënter klimaatbeleid.  

Wilt u ook uw mening kwijt in een column? Dat kan zeker. Contacteer ons via info@architectura.be of 011 56 19 50 en wij laten u weten wat de voorwaarden zijn voor een dergelijke column..

En vergeet natuurlijk ook niet om zelf ook te tekenen voor het klimaat en onze toekomst. Zo laat u de volgende regering weten dat ook u vragende partij bent voor een gedegen klimaatbeleid.

Bron: Pixii
Deel dit artikel:
Onze partners