Antwerpen hoopt met het groendak waterellende te vermijden

Met de nieuwe bouwcode voor 2011 wil Antwerpen de leefbaarheid, de veiligheid en de beeldkwaliteit in de stad verhogen. Opmerkelijk is de verplichte aanleg van een groendak voor nieuwe daken of verbouwingen van een bestaand plat dak waar je een bouwvergunning voor nodig hebt. We vroegen de mening van Roger Verpoort van Greenroofs.
Onlangs keurde het schepencollege van Antwerpen de nieuwe bouwcode voor 2011 goed. Met deze nieuwe bouwregels wil de stad de leefbaarheid, de veiligheid en de beeldkwaliteit in de stad verhogen. Opmerkelijk is de verplichte aanleg van een groendak voor nieuwe daken of verbouwingen van een bestaand plat dak waar je een bouwvergunning voor nodig hebt. We vroegen de mening van Roger Verpoort van Greenroofs.


Foto: Greenroofs

Na enkele jaren van onderzoek is eindelijk de kogel door de kerk. Antwerpen zal binnenkort een pak groener worden dankzij de verplichting tot het aanleggen van een groendak. "De regel geldt voor alle nieuwbouwen en verbouwingswerken waarvoor men een vergunning moet aanvragen", vertelt Ludo Van Campenhout (Open VLD), schepen van Stadsontwikkeling. "Een groen dak houdt bovendien niet meer in dan een laag mos. Het is dus niet zo dat we mensen verplichten om een klein bos op hun dak te planten. Mensen moeten geen extra beton gieten of andere maatregelen nemen om het dak te stutten." Afhankelijk van het soort beplanting en het concept, spreekt men over extensieve en intensieve groendaken. Intensieve groendaken of daktuinen bestaan net als gewone tuinen uit grassen, kruiden, struiken en soms zelfs bomen. Extensieve groendaken of vegetatiedaken zijn vooral begroeid met mossen, vetplanten en kruiden.


Foto: Greenroofs

Groendaken zijn niet alleen milieuvriendelijk en mooi, uit studies blijkt dat ze de stadstemperatuur 's zomers met 3 graden doen dalen en 's winters met 3 graden doen stijgen. De planten op een groendak houden de zonnestralen tegen en geven zo een erg goede warmte-isolatie. Daarnaast beschermen ze het dak ook tegen de weersomstandigheden zodat het dak langer meegaat. Naast het isolerende effect is Antwerpen ervan overtuigd dat groendaken een oplossing kunnen bieden tegen wateroverlast. In het testgebied 'Kwade Velden' in Merksem, een zone die in het verleden meer dan eens te maken kreeg met ernstige overstromingen deels doordat de plaatselijke riolering de grote hoeveelheden water niet tijdig weg kreeg, blijken de groendaken tot 70% van het regenwater op te vangen. Groene daken houden het hemelwater een tijdlang vast, waardoor het trager in de rioleringen vloeit en wateroverlast, zoals we zeer recentelijk nog hebben mogen ervaren, wordt voorkomen. Naast deze vertraagde afwatering dragen de groendaken bij tot een betere luchtkwaliteit doordat ze allerlei stofdeeltjes opnemen uit de atmosfeer.


    
Foto: Greenroofs

Roger Verpoort van Greenroofs vestigt de aandacht op het probleem van overstromingen waarbij kelders en huizen onder water lopen en auto's worden weggesleurd. De waterellende in het weekend van 13 en 14 november drukte ons nogmaals met de neus op de feiten. Wat men volgens Roger moet weten is dat bij een extensief groendak er slechts 33% van de neerslag op jaarbasis naar de riolering wordt afgevoerd tegenover 100% bij een 'gewoon' plat dak. Voor intensieve groendaken of parkeerdaken is de afvloeiing maar tussen de 15 en 10% op jaarbasis. Dat maakt een groot verschil. "Ik ben voorstander van de verplichte aanleg van een groendak op voorwaarde dat de werken uitgevoerd worden door een erkende plaatser met gekeurde producten die FLL (wortelwerend) gekeurd zijn", aldus Roger. "Nu is het zo dat tot 10 jaar na uitvoering de subsidies terug gevorderd kunnen worden maar er geen controles worden uitgevoerd. Hierdoor krijgen bepaalde plaatsers de mogelijkheid om niet altijd conform de opgelegde spelregels te plaatsen." Roger: "Bijkomend denk ik dat de stad of gemeente ook het onderhoud van zowel het extensieve groendak als intensieve groendak moet verplichten." 

Foto: Greenroofs
Deel dit artikel:
Onze partners