Architecten willen meer dan enkel een communautair akkoord over splitsing Orde van Architecten

Met het institutioneel akkoord van 11 oktober heeft formateur Elio Di Rupo de weg vrijgemaakt voor een definitieve splitsing van de Orde van Architecten. NAV, de grootste beroepsvereniging van architecten, is blij dat het dossier eindelijk wordt aangepakt. De vrees is echter groot dat een splitsing alleen de broodnodige hervormingen van dit beroepsinstituut niet zal aanpakken. NAV pleit voor een sterke afslanking en modernisering. Hierdoor kan de bijdrage van de architecten naar omlaag maar kan tegelijk, paradoxaal, de efficiëntie naar omhoog.
Met het institutioneel akkoord van 11 oktober heeft formateur Elio Di Rupo de weg vrijgemaakt voor een definitieve splitsing van de Orde van Architecten. NAV, de grootste beroepsvereniging van architecten, is blij dat het dossier eindelijk wordt aangepakt. De vrees is echter groot dat een splitsing alleen de broodnodige hervormingen van dit beroepsinstituut niet zal aanpakken. NAV pleit voor een sterke afslanking en modernisering. Hierdoor kan de bijdrage van de architecten naar omlaag maar kan tegelijk, paradoxaal, de efficiëntie naar omhoog.
 Reeds verschillende jaren wordt er binnen de Orde van Architecten zwaar gedebatteerd om de structuur op te splitsen in een Nederlandstalig en Franstalig deel. Het institutioneel akkoord van 11 oktober maakt dit nu mogelijk. Een splitsing zou volgens ingewijden er moeten voor zorgen dat de slagkracht van de Orde van Architecten toeneemt. NAV is het daar maar ten dele mee eens.
 

Architecten willen een ander beroepsinstituut

In een NAV steekproef van dit jaar bleek nog maar eens dat de architect aandringt op een betere Orde. Bijna 46% is ontevreden over de werking, 47% is matig tevreden en slechts 7% klinkt tevreden. Bijna het totale korps (93%) vindt de verplichte bijdrage te hoog in verhouding met de geleverde prestaties. Het overgrote deel wenst een bedrag te betalen dat niet meer bedraagt dan 200 euro, terwijl dit nu bijna 500 euro is. Als het gaat om de deontologie en de bijhorende tuchtprocedures zijn de cijfers nog meer ondermaats: 76% vindt dat het kader achterhaald is in functie van de huidige bouwrealiteit.


Kostenverslindend apparaat

De werkingskost van de Orde van Architecten bedraagt vandaag bijna 5,7 miljoen euro. Bijna 1,1 miljoen euro wordt er besteed aan de kosten van architecten die als mandataris binnen de Orde optreden. Dit betekent dat de bijdrage van 2.444 architecten enkel en alleen hiervoor wordt gereserveerd. Ondanks deze hoge kostprijs is de slagkracht nagenoeg nihil en is de vergadercultuur er ingebakken.


Gezond verstand

NAV kijkt vol verwachting naar het politiek bestel. NAV vraagt dan ook dat de overheid verder kijkt dan enkel naar de voorstellen van de Orde van Architecten. NAV werkt hiertoe een duidelijk actieplan uit. Er is niet langer nood aan provinciale werkingen en secretariaten. Er dient een strikte scheiding te komen tussen de administratieve en inhoudelijke werking van de Orde. Een orgaan van toezicht dient de Orde te superviseren. NAV pleit ook voor een takenpakket dat tot de essentie wordt beperkt en dit met een moderne deontologie. Mandatarissen moeten forfaitair vergoed worden en niet langer per uur. Tenslotte pleit NAV voor openbaarheid van bestuur. Het gebrek aan openbaarheid is al langer een doorn in het oog van veel architecten. De tijd dringt. NAV hoopt op concrete initiatieven van de bevoegde parlementaire commissies om knopen door te hakken. NAV wil hieraan constructief meewerken.
Deel dit artikel:
Onze partners