Architects in Motion mag schouwburg Cultuurhuis De Warande verbouwen en uitbreiden

Het provinciebestuur van Antwerpen heeft de architectuur- en studieopdracht voor de verbouwing en uitbreiding van de bestaande schouwburg van het ‘Cultuurhuis De Warande’ toegewezen aan Architects in Motion uit Turnhout. Het bureau staat onder leiding van de architecten Luc Vanhout en Bart Janssens. Doel is om de schouwburg in Turnhout  aan te passen aan de hedendaagse behoeften qua functionaliteit en comfort. 

Specifiek staat er een uitbreiding van het speelvlak gepland. Met een bühne met de toekomstige afmetingen van 14 meter op 14 meter zal het Cultuurhuis de grootste internationale producties integraal kunnen ontvangen en weet het zich een plaatsje te veroveren in het rijtje van grootste Belgische cultuurtempels zoals het contergebouw in Brugge of de Singel in Antwerpen.

Naast de interne herschikkingen waarbij de focus ligt op de ruimten achter de coulissen, zal het architectenteam ook de buitenzijde van het gebouw onderwerpen aan enkele wijzigingen. De bestaande toneeltoren zal verhoogd worden en een nieuw servicegebouw moet ondersteunde functies in dienst van de artiesten huisvesten. Het team plant naar eigen zeggen de nieuwe volumes chirurgisch in zonder daarbij afbreuk te doen aan de bestaande compositie. Tot slot trachten de architecten met hun ontwerp een brug te slaan tussen de reeds bestaande gebouwen en de in de loop der jaren nieuw opgetrokken onderdelen.

De wijze waarop de diverse gebouwen zich positioneren op de site komt overeen met het oorspronkelijk concept van de ‘Cultuurcampus’ uit de jaren 60 van Atelier Vanhout – Schellekens & Ass. De verschillende gebouwen hebben een eigen architecturale expressie en materialisatie maar vormen door het contrast een geheel.

 

Team met geschiedenis

Architects in Motion heeft voor deze opdracht een gespecialiseerd team samengesteld dat via een geïntegreerde aanpak en ontwerpend onderzoek de opdracht zal uitwerken in overleg met de opdrachtgever, de gebruikers en de adviserende instanties.

Het team bestaat uit:

Voor deze unieke opdracht hebben Luc Vanhout en Bart Janssens aan architect Paul Schellekens, als overlevende architect van het oorspronkelijke concept, gevraagd lid te worden van het ontwerpteam. Het is de bedoeling dat de ‘geest’ van de bestaande schouwburg niet verloren gaat. Het team zal omzichtig te werk gaan  zonder afbreuk te doen aan de grote ruimtelijke kwaliteiten van de bestaande schouwburg. Via een intensieve samenwerking tussen Architects in Motion, architect Paul Schellekens en Onroerend Erfgoed zal dit doel gerealiseerd worden.

 

Eerste cultureel centrum

De bestaande schouwburg is een belangrijk onderdeel van de regionale cultuurcampus in het centrum van Turnhout. De Warande is, samen met Westrand’ in Dilbeek, het eerst gerealiseerde cultureel centrum van Vlaanderen en geldt tot op heden nog steeds als de referentie op vlak van infrastructuur en werking.

In de loop der jaren onderging het cultuurhuis heel wat transformaties dankzij de medewerking van verschillende architecten:

  • de Kuub – architecten Macken & Macken
  • renovatie van de foyer en kantoren: architect Lieven Achtergael
  • fuifzaal Futur: architect Lieven Achtergael

 

Dit heeft geresulteerd in een cultuurcampus bestaande uit verschillende gebouwen die onderling met elkaar verbonden zijn en die verankerd zitten in het stedelijk weefsel in het centrum van de stad Turnhout.

De oorspronkelijk opdracht voor de bouw van De Warande werd in de jaren 60 toevertrouwd aan de architecten Vanhout, Wouters en Schoeters. Het uiteindelijke ontwerp is van de hand van Carli Vanhout (1932–2000) die werd bijgestaan door zijn schoonbroer architect Paul Schellekens (1939). Hij studeerde op dat moment nog en behandelde het onderwerp Culturele Centra in Vlaanderen als zijn afstudeerproject in het vijfde jaar architectuur aan de Academie in Antwerpen.

Bij AIM dichten ze deze opdracht dan ook enige symboliek toe. “Paul Schellekens was al student architectuur in de jaren 60 samen met architect Carli Vanhout betrokken bij de creatie van het eerste cultureel centrum in Vlaanderen. Zijn eerste concrete opdracht. De renovatie van deze schouwburg beschouwen we dan ook als een bijzonder orgelpunt op het einde van zijn architecturale carrière.”

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners