Architectuurprijs Oost-Vlaanderen voor Campus Kantienberg

Onlangs namen Luc Binst en Dirk Engelen de Provinciale Architectuurprijs 2011 in ontvangst in de schouwburg van het NT Gent. Vorig jaar werd het project ‘Artevelde Hogeschool, Campus Kantienberg’ bekroond met de architectuurprijs van de provincie Oost-Vlaanderen. De laureaat ontvangt een bedrag van 5 000 euro.
Onlangs namen Luc Binst en Dirk Engelen de Provinciale Architectuurprijs 2011 in ontvangst in de schouwburg van het NT Gent. Vorig jaar werd het project Artevelde Hogeschool, Campus Kantienberg bekroond met de architectuurprijs van de provincie Oost-Vlaanderen. De laureaat ontvangt een bedrag van 5 000 euro.
Voor de tiende editie van deze prijs kwamen in Oost-Vlaanderen gerealiseerde projecten in aanmerking met als hoofdbestemming een niet-residentiële functie.

De vijf stemgerechtigde juryleden beoordeelden de inzendingen op basis van volgende criteria: de architecturale betekenis, de functionaliteit en beleving van het project, het duurzaam karakter en ten slotte de context van het project.

Vierendertig projecten werden ingezonden. In de eerste selectieronde werden op basis van de ingestuurde digitale presentaties acht projecten genomineerd. Deze projecten werden door de jury ter plaatse bezocht. De Oost-Vlaamse deputatie sloot zich aan bij het voorstel van de jury om Crepain Binst Architecture als laureaat te bekronen met het schoolgebouw van de Arteveldehogeschool aan de Voetweg-Kantienberg in Gent.

Eveneens op unaniem voorstel van de deskundige jury kende de deputatie twee bijzondere vermeldingen toe:

- Vens Vanbelle Atelier voor het notariaatgebouw in Horebeke
- Architecten Patrick Lefebure en Wim De Beus voor de restauratie en herstructurering van een omvormingsstation tot restaurant (Volta) in Gent.

Zij ontvangen elk 1 250 euro.

De tweejaarlijkse prijs voor architectuur wordt opnieuw uitgeschreven in 2013.

Deel dit artikel:
Onze partners