Arter ontwerpt duurzame school in Anderlecht

Het project voor de gemeentelijke school P23 – Les Trèfles in Anderlecht is geselecteerd als laureaat van de projectoproep 'Voorbeeldgebouwen 2012' van Leefmilieu Brussel-BIM. De school in de Delwartstraat is ontworpen door Arter en moet een voorbeeld zijn op het vlak van duurzaamheid. 

De passieve kleuter- en lagere school met sportzaal zal 750 leerlingen verwelkomen. Door de bevolkingsgroei in Anderlecht is er een grote vraag naar school- en sportinfrastructuur. Het project wil enerzijds een voorbeeld zijn op het vlak van energetische prestaties, maar wil ook de kinderen leren zuinig om te gaan met energie. De ronde vormen van het project moet hen ook tot beweging sitmuleren. Het einde van de bouwwerken is voorzien op 1 maart 2016.

 

Passiefgebouw met nulenergie

De jaarlijkse energievraag voor ruimteverwarming ligt met 9 kWh/m² per jaar voor de school en 7 kWh/m² per jaar voor de turnzaal onder de passiefnorm van 15 kWh/m² per jaar. Bovendien werden alle bouwknopen gedetailleerd en gesimuleerd met berekeningssoftware in functie van de noodzakelijke isolatie en luchtdichtheid van de gebouwschil. Het passiefgebouw evolueert richting nulenergie.

Het binnenklimaat zou bijdragen tot de gezondheid van de leerlingen en leerkrachten en zou hun concentratievermogen verbeteren. Een aparte unit met warteterugwinning ventileert elke klas. Deze units zijn gekoppeld aan individuele luchtkwaliteitsondes zodat het ventilatiedebiet kan worden bijgestuurd in functie van de bezetting.

De thermische isolatie beperkt de vraag naar primaire energie en de technische installaties zorgen voor de overblijvende vraag naar energie.

 

Onafhankelijk van kunstlicht

Een WKK bijgestaan door de verwarmingsinstallatie produceert het sanitair warm water van de turnzaal. Door de aanwezigheid van veel natuurlijk licht is de klas gedurende 80 procent van de schooltijd onafhankelijk van kunstlicht. De driedubbele beglazing in het gebouw is voorzien van een ingebouwd zonweringsysteem achter een vierde glasplaat.

De gebouwen dienen niet gekoeld te worden. In de zomer wordt oververhitting vermeden door middel van een free cooling- en night cooling-systeem met warmtewisselaar en natuurlijke ventilatie. In de winter, als de zonnestand lager is, worden de zonnewinsten benut met behulp van de zonnefactor van de beglazing.

Het monitoren van de technische installaties zorgt ervoor dat men de prestaties kan controleren en ontsporingen kan voorkomen.

 

Vijvers en moestuinen

Rond de school zijn er moestuinen, vijvers, groene gevels en daken aangelegd. Het regenwater blijft zo lang mogelijk op de site door de groene daken en stormbekkens. Ook hergebruikt men het regenwater om zo het verbruik van drinkwater te beperken.

De materiaalkeuze is bepaald op basis van een Life Cycle Assessment (LCA), waarbij de totale milieubelasting wordt bepaald van een product gedurende de hele levenscyclus. De gevelbekleding is voorzien van een kristallaag die een effect heeft op de kleurbeleving afhankelijk van het perspectief en de werking van het zonlicht. BREEAM kende een A+ rating toe voor deze gevelbekleding.

Bron: Arter
Deel dit artikel:
Onze partners