AWG genomineerd voor Nederlandse architectuurprijs

AWG Architecten uit Antwerpen is voor een residentieel project in Zaandam genomineerd voor de Parteon Architectuurprijs Zaanstreek. Op 21 april zal awg weten of het deze prijs gewonnen heeft. De Schepenhof is een appartementencomplex van 4 bouwdelen die met elkaar in verbinding staan met binnenpleinen.

AWG Architecten uit Antwerpen is voor een residentieel project in Zaandam genomineerd voor de  Parteon Architectuurprijs Zaanstreek. Op 21 april zal awg weten of het deze prijs gewonnen heeft.

De Parteon Architectuurprijs Zaanstreek is ingesteld door Stichting Parteon, één van de grootste woningcorporaties in de Zaanstreek. De Stichting wil hiermee nadrukkelijk nieuwe bouwprojecten voor het voetlicht brengen. Voor de editie 2008-2009 zijn er 13 projecten genomineerd waaronder De Schepenhof, het project van awg architecten.


   
De jury kijkt niet alleen naar de puur architectonische criteria, maar hanteert ook maatschappelijke beoordelingspunten, zoals de indruk ten opzichte van de woonomgeving, herkenbare toevoeging aan de wijk en de bijdrage aan de identiteit van de Zaanstreek.

 De schepenhof is een appartementencomplex van 4 bouwdelen die met elkaar in verbinding staan met binnenpleinen, gelegen op het dak van de parkeergarage, die het hart van het complex vormt als ontmoetings-, verblijfs- en speelruimte.
awg architecten beschouwt de stad als het werkterrein bij uitstek. Op een inclusieve manier deelnemen aan de stad is de betrachting bij elke specifieke opdracht. Bouwen gaat eerder om het ontwikkelen van een strategie om een project überhaupt haalbaar te maken dan om het maken van een plan. Inclusief betekent dat je op zoek gaat naar de geest van de plek, de geest van de opdracht. De geest van de plek ligt in de creatieve ontdekking van de concrete mogelijkheden.
Het ontwerp voor dit appartementencomplex tracht een antwoord te bieden op de stedenbouwkundige situatie van de bouwlocatie.Medio 2002 ontving awg architecten de vraag om een stedenbouwkundig volume- en haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar een nieuwe bestemming voor het Damland College in Zaandam. De inzet was de realisatie van minimaal 180 appartementen en bijhorende parkeergarage Het onderzoek was bedoeld om tot aankoop van het in onbruik geraakte college te kunnen overgaan. Vanuit de gemeente waren er op dat moment geen stedenbouwkundige randvoorwaarden voorhanden voor de eventuele herbestemming. Daar zou middels een artikel 19-procedure vergunning voor aangevraagd worden. Awg architecten bepaalde voor deze opdracht zelf de ruimtelijke, stedenbouwkundige kaders.

    

Het Damland College was gelegen in de Noordrand van Zaandam-Zuidoost, op het terrein begrensd door de Koningin Julianaweg, de Weer, de Hoogaarslaan en Tjalkstraat. De Noordrand is een groene zone, tussen de A10 en de nabijgelegen woonwijk Hoogaarsveld, waarin maatschappelijke bestemmingen zijn ondergebracht; met name onderwijs en zorgfuncties. Het betreft gebouwen die een autonome positie innemen in een groene omgeving. Stedenbouwkundig is bepaald dat de nieuwe ontwikkeling zich als verschijningsvorm zou moeten verhouden tot deze gebouwen, namelijk als ‘monolieten in een groene omgeving’.

Deze nominatie is zeker geen toevalstreffer, want awg is erg actief in Nederland. Enkele weken geleden publiceerden we nog een artikel over de transformatie van de Lichttoren in Eindhoven en onlangs werd het bureau ook uitgeroepen als winnaar van de ontwerpwedstrijd voor de stationstoren in Hilversum.

    


 

Deel dit artikel:
Onze partners