B-architecten blaast nieuw leven in UCO-fabriekhal Gent

Originele inkomhal

In de voormalige UCO-fabriekshal zijn momenteel het Opleidings- en tewerkstellingscentrum en het Dienstenbedrijf van het OCMW Gent gevestigd. B-architecten won samen met HP Engineers en Mouton de ontwerpwedstrijd voor de site. De opdracht voorziet een verbouwing van de reeds bestaande kantoren en ateliers voor sociale tewerkstelling. Dit programma wordt uitgebreid binnen het bestaande gebouw met leslokalen, keukens en nieuwe ateliers met bijhorende magazijnen en logistieke zones en kantoren in een nieuwbouw bovenop de bestaande fabriekshal.

Een nieuwe centrale publieke binnenstraat rijgt alle functies aan elkaar en verbindt de originele hoofdingang met de tegenoverliggende nieuwe toegang. De binnenstraat vormt samen met de twee dwarse secundaire assen de ruggengraat van het gebouw. Op het kruispunt van de assen bevinden zich de gemeenschappelijke functies. De ruimtelijkheid van de oorspronkelijke inkomhal wordt hersteld en over de volledige diepte van het gebouw doorgetrokken. Een compact kantoorvolume bovenop het gebouw markeert de nieuwe inkom.


Complexe puzzel

Het bestaand programma wordt fors uitgebreid en nieuwe functies worden toegevoegd. Deze complexe programmatorische puzzel moet gecombineerd worden met: het streven naar synergie tussen de verschillende diensten, het herstel van de leesbaarheid van het gebouw, het verbeteren van daglichttoetreding en de integratie van een nieuwe gevel en nieuwbouwvolume. Alles dient te gebeuren met respect voor historische elementen en het behoud van het industrieel karakter van het UCO-gebouw.
 

Leesbaarheid

De centrale binnenstraat met zijn secundaire assen maakt het gebouw opnieuw leesbaar en verbindt zowel diverse functies als gebruikers. De gevraagde oppervlaktes worden maximaal voorzien binnen het bestaande gebouw. De noodzakelijke uitbreiding beperkt zich tot een compact accentvolume boven de nieuwe inkom. Een zuidoost gerichte colonnade ontstaat door het toevoegen van een transparante gevel achter de bestaande betonstructuur. De relatie met de overliggende hal van het in twee verdeelde fabrieksgebouw blijft bewaard.
 

Duurzame ingrepen

Het ontwerp streeft naar een duurzaam materiaalgebruik en een maximaal hergebruik van bestaande elementen en installaties. Functies met een vergelijkbare warmte-, koude- en ventilatievraag worden gegroepeerd in een aantal klimaatzones. De te verbouwen delen zullen voldoen aan de normen van een niet-residentieel BEN-gebouw en de E-peileisen vanaf 2021. Een vergelijkende studie moet uitwijzen of de nieuwe delen als passiefbouw worden uitgevoerd.

 

Bron: B-architecten
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners