B-architecten en BRUT hebben masterplan klaar voor voetbalstadion in Kortrijk

Op vraag van de Stad Kortrijk en Intercommunale Leiedal hebben het ontwerpteam B-architecten-BRUT, in samenwerking met Mint en Idea Consult, samen een masterplan uitgewerkt voor een voetbalstadion voor 15.000 toeschouwers op de site van Evolis Business Park in Kortrijk. De krijtlijnen van het masterplan vormen de basis voor de verdere stedenbouwkundige en architecturale uitwerking van de plannen van het stadion in een volgende fase. “Voetbalclub KVK, het stadsbestuur en de intercommunale staan achter het plan, wat de slaagkansen voor een ambitieus nieuw voetbalstadion zeer groot maakt”, klinkt het bij B-architecten.

Leiedal en de Stad Kortrijk wensten door middel van ontwerpend onderzoek na te gaan of het ruimtelijk en financieel haalbaar kan zijn een stadion voor 15.000 toeschouwers met aanvullende functies te realiseren op Evolis Business park. Na een oproep via de Vlaamse Bouwmeester werd eind 2017 het ontwerpteam B-Architecten-BRUT in samenwerking met Mint en Idea Consult geselecteerd. De afgelopen maanden werkten ze nauw samen met Leiedal en de stad aan een masterplan voor de site.


Zorgvuldig ruimtegebruik

In plaats van één multifunctionele monoliet op de site neer te poten, kozen de ontwerpers ervoor om het programma in verschillende, kleinere entiteiten op te splitsen. Hierdoor zal de nieuwe bebouwing ruimtelijk beter aansluiten bij de omgeving. De afzonderlijke gebouwen bieden voordelen op het vlak van flexibiliteit en fasering. Doordat elk gebouw volgens zijn functie kan ontworpen worden, blijft de bouwkost beperkt en krijg je een logisch werkend geheel.

Zorgvuldig ruimtegebruik was voor de opdrachtgever zeer belangrijk. Vaak verslinden voetbalstadia met hun aanvullende functies zeer veel ruimte, in dit plan wordt dit sterk beperkt. Daarnaast diende het stadion financieel haalbaar te zijn zonder inbreng van publieke middelen. De stad wil faciliteren, niet financieren. Kortrijk wil een levendige site, zonder handelsruimtes die concurrentie zouden betekenen voor de winkels in de binnenstad. Ten slotte is mobiliteit een zeer belangrijk aandachtspunt bij een voetbalstadion.


Duurzame mobiliteit

Er is sterk ingezet op verdichting om de open ruimte maximaal te vrijwaren. Naast het stapelen van verschillende functies in een multifunctioneel stapelgebouw en de realisatie van een parkeergebouw zullen de aanwezige parkings van Evolis maximaal ingeschakeld worden voor het voetbalstadion. Er wordt gefocust op duurzame mobiliteit om autoverkeer zo veel mogelijk te beperken. Het masterplan omvat verbindingen voor voetgangers en fietsers. Er worden twee grote fietsenstallingen voorzien, waarvan één in de plint van het voetbalstadion.

 

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners

GAimage