B-architecten transformeert Campus Aquafin tot duurzame hub

Recent opende Campus Aquafin officieel zijn deuren. Het hoofdkantoor in Aartselaar werd getransformeerd tot een duurzame hub met een sterke focus op nieuwe vormen van (samen)werken en een ecologische richting. B-architecten stond in voor het ontwerp en het inrichtingsconcept. Het gebouw werd niet enkel gerenoveerd maar kreeg ook een complete transformatie die afgestemd werd op de werkroutines van vandaag en morgen.

Aquafin zuivert rioolwater zodat het terug de natuur in kan. Geen drinkwater voor mensen maar wel voor vissen, vogels en amfibieën. Daarnaast werken ze ook aan een harmonieuze leefomgeving. Dit betekent proper water in stadskernen en duurzame omgang met regenwater.

Waterzuiveraar Aquafin heeft al ongeveer 30 jaar een hoofdkantoor in de Dijkstraat. In het kantoor werken dagelijks ongeveer 650 medewerkers. Het kantoor is verspreid over drie percelen in een kleine kmo-zone met veel verharding en weinig groen. Met het nieuwe hoofdkantoor slaat Aquafin een nieuwe weg in. De werkplekken worden gecentraliseerd op het middelste persoon. De twee aangrenzende percelen worden gevuld met een waterdoorlatende autoparking, een ruime fietsenstalling in hout en een refterpaviljoen. Een duurzame campus als resultaat!

 

Hernieuwde identiteit

Enerzijds breidde B-architecten het centrale gebouw beperkt uit om alle campusgebruikers te verzamelen in één duurzame werkomgeving. Hierbij werd er vooral de aandacht gelegd op ontmoeting en interactie. Anderzijds bevat het ontwerp een klein paviljoen op de ecologische fragile groene site van het voormalige Deltagebouw. Een gebouw werd afgebroken om een groene en doorlaatbare parkeerinfrastructuur te organiseren voor auto’s en fietsen.

Het inbedden van deze ingrepen in een biodiverse groenomgeving verenigt in één krachtige beweging een aantal strategieën op het niveau van toekomstgericht ruimtegebruik en mobiliteit, breed duurzaam bouwen, bewust omgaan met energie, de nieuwe vorm van werken en het aanreiken van een hernieuwde identiteit voor Aquafin.

 

centrale verbinding

Het ontwerp verbindt de site met de omgeving (de groene corridor) en de drie deelgebieden op de site met elkaar. Daarnaast zorgt het ook als figuurlijke verbinding, het verbindt namelijk Aquafin en haar missie naar een breed publiek alsook de medewerkers door ze te verenigen onder één dak.

Om de vooropgestelde ambitie van de hernieuwde identiteit en ruimtelijke cohesie te bevestigen en de interactie tussen de verschillende gebruikers te stimuleren, werd er een verbindende omgevingsaanleg die de drie deelgebieden met elkaar betrekt voorzien. Vanuit een grondhouding inzake duurzaamheid en biodiversiteit biedt deze omgevingsaanleg ook een unieke kans om bijzondere en gediversifieerde groenruimtes te creëren. Het vertrekpunt: vervanghabitats die zorgen voor betere onthaalomstandigheden voor insecten, vogels en zoogdieren. Hierdoor zitten ze dicht bij het natuurlijk referentiemilieu, verhoogt de ecologische waarde en biologische diversiteit. De uitdaging was om deze troeven te koppelen aan een kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling van de site op zo’n manier dat het geheel bijdraagt aan een betere ruimtelijke ontwikkeling op bovenlokaal niveau.

 

ontmoetingsplek

Campus Aquafin is meer dan alleen maar een kantoorruimte. De focus ligt steeds op de campus als ontmoetingsplek tussen de werknemers van Aquafin en externen. Duurzaamheid en circulariteit blijven anno 2023 een belangrijk topic. Daarom wordt bestaand meubilair opgeknapt en kiest B-architecten voor duurzame materialen. Het inrichtingsconcept bevat drie uitdagingen: het bepalen van het geschikte los meubilair, bijkomende functionele en akoestische scheidingswanden voorzien en het ontwerp van modulair maatwerk voor de flexplekken in de kantoren.

Het meubilair werd voorzien in natuurlijke houttinten, groentinten aansluitend op de kleurkeuzes in het architectuurdossier. De lichte scheidingswanden verdelen de landschapskantoren in verschillende zones: standaardwerkplekken, flexplekken en stille zones. Ze zijn deels transparant en deels gesloten, waardoor ze kunnen worden ingezet als ‘plakwand’ en interactief gebruikt kunnen worden. Daarnaast zorgen ze ook voor bijkomende akoestische absorptie. B-architecten ontwierp het maatwerk voor de flexplekken als modulaire elementen bestaande uit een reeks tafels, zitbanken en akoestische wandelementen. Hier koos de architect voor rood- en aardetinten.

Deel dit artikel:
Onze partners