Basisschool met open karakter in Oostende

Het schoolvoorbeeld van een gebouw dat de filosofie van zijn bouwheer perfect weerspiegelt, zo kan je Basisschool Stene in Oostende gerust omschrijven. Van een gearticuleerde schoolmuur, schoolpoort of hoofdingang is geen sprake. Het beeld van een ‘open’ school, vormgegeven door Van Wassenhove Architecten, stemt volledig overeen met de opvoedkundige en educatieve visie van de directie.

De nieuwe polyvalente zaal vormt de motor van alle activiteiten in Basisschool Stene. Ze bevindt zich centraal op de scholensite en vormt met haar transparante glasgevel een functionele pleinwand langs de centrale speelplaats. Van waar je het schoolterrein ook betreedt: altijd en overal heb je zicht op deze zaal. Om haar polyvalentie te maximaliseren en haar functie als generator te beklemtonen, is ze ingeplant op het gelijkvloerse niveau. Aangezien haar glazen gevel grotendeels geopend kan worden, kan ze indien nodig naadloos aansluiten op de speelplaats. Anderzijds kan ze ook afzonderlijk van de school functioneren en is ze eveneens bruikbaar voor buitenschoolse activiteiten.

De nieuwe klassen zijn ondergebracht op de verdieping van een lang bouwblok langs de Steense Dijk. Het bouwvolume sluit aan op de bestaande klassenvleugel, waardoor er onder het nieuwe klassenblok een overdekte speelruimte ontstaat. Elke klas is voorzien van grote glaspartijen die een optimale daglichtinval en een goede visuele relatie met de buitenomgeving garanderen. Elke klas heeft bovendien een eigen terrasje en krijgt op die manier het gevoel van een ‘buitenklas’. Tussen de klassen en de circulatiezone is er een intermediaire ruimte gecreëerd die kan fungeren als leeshoek, klasbibliotheek, computerhoek, vertelhoek, kast- of opbergruimte, ... Voorts kunnen er ook ‘microklassen’ worden ingericht, waardoor het mogelijk wordt om in toenemende mate geïndividualiseerd onderwijs te organiseren.

Van Wassenhove Architecten streefde naar een maximalisatie van benutbare oppervlakte, belevingswaarde en esthetiek binnen het vooropgestelde budget. Het gebouw is ontworpen vanuit een pragmatische benadering van technische, organisatorische en energetische parameters, wat uiteindelijke resulteerde in een esthetisch en economisch ontwerp waarin een bijzondere rol weggelegd is voor de vezelcementleien van Eternit.

De minimale eis voor schoolgebouwen is een E-peil van 70, maar de ambities van de directie reikten verder. Door te opteren voor houten wanden met een afwerking in leien, dak en vloer zwaar te isoleren en speciale aandacht te besteden aan de technieken (mechanische ventilatie met warmterecuperatie, recirculatie van ventilatielucht, nieuwe stookinstallatie, aandacht voor zuinige verlichting, ...) is het E-peil teruggeschroefd tot 52.

Bron: Architraaf / Architrave

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners