BAST: meer dan alleen de som van twee architectenbureaus

Een goed architect durft te flirten met de wetten der wiskundige logica. Alexis Versele (oprichter Alexis Versele Architects) en Bruno Deraedt (oprichter IADB) bundelden de krachten, namen de jonge Stefanie Neerinck mee aan boord en bewijzen met hun nieuwe coöperatieve vennootschap BAST dat één plus één meer dan ooit drie is, zeker als het gaat om het creëren van duurzame woon- en leefmodellen.
Een goed architect durft te flirten met de wetten der wiskundige logica. Alexis Versele (oprichter Alexis Versele Architects) en Bruno Deraedt (oprichter IADB) bundelden de krachten, namen de jonge Stefanie Neerinck mee aan boord en bewijzen met hun nieuwe coöperatieve vennootschap BAST dat één plus één meer dan ooit drie is, zeker als het gaat om het creëren van duurzame woon- en leefmodellen.


Hoogst complementair

De nieuwe coöperatieve vennootschap komt voort uit twee gereputeerde Gentse architectenbureaus: Alexis Versele Architecten en IADB. Waar Alexis Versele Architects uitblonk in stedenbouw en architectuur an sich, bezat IADB heel wat uitvoeringstechnische expertise (architectuur, stabiliteit en technieken). Nadat beide bureaus elkaar leerden kennen door samen enkele mooie projecten tot een goed einde te brengen, ontstond het idee om in de toekomst structureel te gaan samenwerken. “Qua 'karakter' en manier van werken vulden onze architectenbureaus elkaar perfect aan,” vertelt Bruno Deraedt. “Bovendien voelden we bij IADB al geruime tijd de behoefte om onze R&D-activiteiten verder uit te breiden. We dachten er eerst aan om dit intern in de vennootschap te doen, maar op financieel vlak was dit geen evidentie. Een structurele samenwerking met Alexis bleek de ideale oplossing. Alexis is onder meer verantwoordelijk voor de onderzoekscel Duurzaam Bouwen van KAHO Sint-Lieven, dus hij en zijn medewerkers konden onze missing link inzake het onderzoeksgebeuren uitstekend invullen.”Bio-ecologie is een belangrijke rode draad doorheen de (toekomstige) activiteiten van BAST. “Gezonde, eerlijke materialen en energetische performantie vormen een belangrijke prioriteit,” meent Alexis Versele.
Coöperatief ondernemen

Bruno Deraedt en Alexis Versele besloten dan ook een nieuw vennootschap op te richten. Aangezien ze sterk in de meerwaarde van coöperatief ondernemen geloven, boden ze hun medewerkers de mogelijkheid om mee met hen in zee te gaan, een kans die Stefanie Neerinck (IADB) uiteindelijk met beide handen greep: “Bij het runnen van een architectenbureau komt uiteraard veel meer kijken dan enkel en alleen architectuur. Een architectenbureau moet je immers ook echt kunnen managen,” meent Deraedt. “Dat Stefanie deze uitdaging wilde aangaan, is voor de toekomst van BAST een uitstekende zaak. Ik ben tien jaar ouder dan Stefanie en tien jaar jonger dan Alexis, wat dus maakt dat elke vennoot in feite een generatie met een geheel eigen visie op moderne architectuur vertegenwoordigt. Deze brede basis biedt ons een meerwaarde bij het zoeken naar relevante oplossingen voor de hedendaagse architecturale en stedenbouwkundige vraagstukken.”BAST hecht erg veel belang aan het sociale aspect van architectuur. Alternatieve woonmodellen (coöperatief wonen, wonen voor sociaal kwetsbaren, ...) trekken hen sterk aan.
Draagkrachtige woon- en leefmodellen

Op 19 april zag de nieuwe vennootschap het levenslicht. Ze werd omgedoopt tot 'BAST architects & engineers', een naam waar heel wat symboliek achter schuilgaat. Anders dan velen waarschijnlijk denken, is BAST immers geen afkorting van de voornamen van de drie vennoten (Bruno, Alexis, Stefanie). “De naam van onze vennootschap verwijst daarentegen naar de bast van een boom, die – net als een gebouw dat wij ontwerpen – een omhulsel rond een levend organisme is. Met BAST willen we op een natuurlijke, betaalbare en toegankelijke manier omhulsels voor menselijke activiteiten creëren, om zo een antwoord te bieden op huidige en toekomstige maatschappelijke tendensen (zowel op energetisch vlak als op het vlak van woonbeleid, sociaal wonen, enzovoort). Het gaat ons dus niet enkel om het bouwen van woningen, maar vooral om het bedenken van innovatieve, draagkrachtige woon- en leefmodellen,” vat Bruno Deraedt samen.“Het gaat ons niet enkel om het bouwen van woningen, maar vooral om het bedenken van innovatieve, draagkrachtige woon- en leefmodellen,” aldus Bruno Deraedt.
Eerlijke materialen en energetische performantie

Dit vertaalt zich onder meer in een focus op het bio-ecologische, een belangrijke rode draad doorheen de (toekomstige) activiteiten van BAST. “Gezonde, eerlijke materialen en energetische performantie vormen een belangrijke prioriteit,” vult Alexis Versele aan. “Maar daarnaast vinden we vooral het sociale aspect van architectuur erg belangrijk. Alternatieve woonmodellen (coöperatief wonen, wonen voor sociaal kwetsbaren, ...) trekken ons sterk aan. Voorts zetten we sterk in op betaalbaar bouwen en alternatieve vormen van financiering (gemeenschapseconomie, community land trust, ...). Een goed voorbeeld hiervan is onze medewerking bij de oprichting van een CLT in Gent, een community land trust die wonen in de stad toegankelijk wil maken via het loskoppelen van de kosten voor de bouwgrond en het eigenlijke gebouw. Door het programma eerst te definiëren en te overdenken hoe we tegemoet kunnen komen aan de specifieke noden en onderliggende behoeftes van de mensen, zijn we tot een blauwdruk gekomen die een gefundeerde oplossing kan bieden voor de hedendaagse maatschappelijke realiteit. Nu is het enkel nog zoeken naar een businessmodel om deze theoretische basis ook te kunnen omzetten in de praktijk.”


Noot: dit artikel verscheen eerder al in Wonen met de Natuur.
Deel dit artikel:
Onze partners