BBA 2024 / Residential Real Estate Award | Duchesse (NOTAN Office)

Notan Office leverde in Brussel het project Duchesse op, een serie woningen rond een gemeenschappelijke tuin op een oud industrieterrein. Het architectenbureau kreeg de opdracht om twee huizen en zes appartementen te creëren op de site, en ontwierp een complex dat je het gevoel van een klein dorp of microstad geeft. Het ontwerp van Notan Office wou de historische betekenis van de locatie behouden door bestaande elementen te verwerken en andere te vernieuwen met nieuwe betegelde volumes.

Notan Office schenkt duidelijk aandacht aan het industriële erfgoed door het te weerspiegelen in het behoud en de opwaardering van enkele belangrijke elementen. Zo worden de gevels opnieuw geïnterpreteerd om een link te leggen tussen verleden en heden. Het hergebruik van bestaande materialen, waaronder deuren en tegels, versterkt de duurzaamheid van het project Duchesse terwijl de authenciteit van de locatie behouden blijft.

Verschillende typologieën

De inclusieve aard van het project moedigt diversiteit aan met verschillende woningtypes, waardoor een microgemeenschap ontstaat waar verschillende levensstijlen naast elkaar bestaan. De indeling van het interieur maximaliseert het licht en de verticale indeling van de woonruimtes en getuigt van een doordachte benadering van stedenbouw waarbij de beschikbare ruimte optimaal wordt benut.

Opmerkelijke materialen, zoals de baksteenachtige betegeling, de glulam portieken en de gevels bekleed met hedendaagse tegels, tonen een subtiele integratie van het verleden met het heden. De circulaire aanpak van het project, met hergebruik van materialen, draagt bij aan de duurzaamheid van Duchesse.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid bevordert het project het behoud van open ruimtes met een gemeenschappelijke tuin, moedigt het biodiversiteit aan en maakt het gebruik van waterreservoirs om dakwater terug te winnen. Rationeel waterbeheer wordt verzekerd door een stormbekken in geval van hevige regenval. Het hele project getuigt van een bewuste benadering van het milieu en een harmonieuze integratie in de stedelijke context.

Deel dit artikel:
Onze partners