BBA New Way of Living: nominatie voor Wetteren aan de Schelde (awg architecten)

Met Wetteren aan de Schelde behaalde awg architecten een nominatie voor de Belgian Building Awards in de categorie New Way of Living. Het project is een stadsontwerp met een gemengd programma van appartementen en kantoren met op het gelijkvloers ruimte voor horeca en dienstverlening. 

De verbinding tussen Wetteren en Overschelde, en een netwerk van belangrijke openbare ruimtes met meervoudige verbindingen tussen de Markt en de Schelde behoren tot de belangrijkste stedenbouwkundige principes. Daarnaast zijn er ook de inrichting van de Scheldekaai als een groene woonkade en het herstellen van de bouwblokken voor een sterke stedelijke identiteit. 

 

Nieuwe fietsbrug

Het grote hoogteverschil tussen de Markt en de Scheldekaai werd ingezet om de ondergrondse parkeergarage rechtstreeks toegankelijk te maken vanaf de Scheldekaai. Zo werd er ook een stedelijk balkon gemaakt aan de Schelde, waar de nieuwe fietsbrug over de Schelde op aansluit. 

De verschillende bouwvolumes voor het kantoor- en het woonprogramma vormen door hun inplanting verschillende pleintjes en een verbinding tussen de Markt van Wetteren en de nieuwe fietsbrug.

 

Traditie van baksteenbouw

De bouwvolumes zijn gemaakt uit rood metselwerk en staan in een traditie van baksteenbouw. De binnenpleinen werden verhard met rode kleiklinkers. Deze eenheid in materiaalgebruik versterkt de eenheid binnen de gehele planopzet. 

Het plan kiest uitdrukkelijk voor hoge gebouwen, op het bastion aan de Schelde, met laterale zichten over het Schelde-Landschapspark, als vernieuwde woonkwaliteit voor het centrum van Wetteren. Met deze invulling krijgt de stad Wetteren een nieuw stadssilhouet richting de Schelde dat zich inschrijft in het bestaande silhouet, schatplichtig aan de markante positie op de steilrand van de Sint-Gertrudiskerk.

Bij het ontwerp van de gebouwen is de benadrukking van het stenige, stedenbouwkundige volume het uitgangspunt geweest om de gevelopeningen een plek en afmeting te geven. De gebouwgevels passen zich in binnen de directe gebouwde context en zijn schijnbaar zelfdragend. De gevelopeningen vormen een ritmering en benadrukken de verticale percelering van de gebouwen en de archetypische indeling in plint, lijf en kop, de gebouwbeëindiging.

De drie gebouwen krijgen in gevelcompositie en geveldetaillering een verschillende uitwerking, waardoor diversiteit binnen de eenheid kan verkregen worden. Bij het ontwerp van de gebouwen, zowel voor het wonen als het werken, vond de zoektocht naar een goede hoge ruimtelijke kwaliteit en optimale relaties met de omgeving en de buitenruimtes plaats.

 

Volumes onder de kap

In het plan worden de platte daken ingezet als dakterrassen voor de aanliggende appartementen. Op de hoogste punten van de gebouwen hebben de daken de vorm van een zadeldak. In de zadeldaken is er ruimte voorzien voor technische installaties, zodat deze niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte. Anderzijds kan het volume onder de kap worden toegevoegd aan de woningen, waardoor deze extra ruimtelijkheid krijgen. 

 

Intelligente ruïne

Zowel op niveau van het stedenbouwkundige ontwerp als het architecturaal ontwerp is er gerekend op lange termijn. De robuustheid en tijdloosheid van de architectuur en de heldere gebouwstructuur bieden in de toekomst de mogelijkheid voor andere invullingen volgens het principe van de ‘intelligente ruïne’.

 

Over de Belgian Building Awards

De jury van de Belgian Building Awards bestond uit 9 architecten, journalisten en publicisten: Rita Agneessens (Linklab), Laure Bertrand (LRarchitectes), Eric Cloes (Ik ga Bouwen), Marc Dubois (architectuurrecensent), Lionel Lhoir (Focus Archi), Rik Neven (architectura.be), Philippe Selke (architectura.be), Arnaud Tandt (NAV en Febelcem) en Marnik Dehaen (waarnemend jurylid namens de Orde van Architecten).

De Belgian Building Awards zijn een initiatief van Batibouw dat voor de uitwerking een beroep doet op Redactiebureau Palindroom en architectura.be. Verder wordt ook nauw samengewerkt met de Orde van Architecten en Ik Ga Bouwen & Renoveren, (Sanoma). 

 

Bron: awg architecten

Deel dit artikel:

Onze partners