Belgische Revit Standards: “We vinden het wiel telkens opnieuw uit op ons eigen eilandje”

Wie BIM zegt, zegt efficiëntie, stroomlijn en structuur. In theorie dan toch, want de praktijk in het Belgische bouwlandschap toont anders. Gestandaardiseerd samenwerken met Open Standaarden is daarom belangrijker dan ooit. Een bekend voorbeeld is IFC. Maar ook softwarespecifieke toepassingen zoals de Revit Standards voor Autodesk Revit moeten het uitwisselbaar maken van modellen optimaliseren. Jan Van Sichem, CEO van Bimplan en medebestuurder van de Revit Standards Foundation, zet zich in voor een Belgisch equivalent.

In 2007 zag de Revit Gebruikers Groep (REVIT GG) het levenslicht in Nederland met als doel de samenwerking en informatie-uitwisseling te optimaliseren. De publicatie van een aantal richtlijnen onder de noemer Dutch Revit Standards (DRS) was het eerste wapenfeit. Acht jaar later volgde in 2015 de officiële oprichting van de Nederlandse stichting ‘Revit Standards Foundation’ (RSF) als non-profitorganisatie. De Revit Standards Foundation vormde het kader waarin de Dutch Revit Standards (DRS) formeel verder ontwikkeld, geïnternationaliseerd en onderhouden werden. Kort daarna werd DRS omgedoopt tot NLRS, Nederlandse Revit Standards.

Bimplan, het bedrijf van CEO Jan Van Sichem, is sinds 2015 stakeholder en medebestuurder van de RSF. Van Sichem is pleitbezorger van een Belgische variant op de NLRS, te meer omdat de BIM-implementatie in België nog in haar kinderschoenen staat in vergelijking met Nederland. “De overstap naar meer geïntegreerd samenwerken is aan het gebeuren. Getuige daarvan de verschillende initiatieven die ontstaan zoals BIM-cluster van WTCB en Europese richtlijnen rond werken met BIM. Sinds 2017 zetten specifieke Belgische Expertgroepen zich in om Belgische Revit Standards (BERS) te ontwikkelen naar analogie met de NLRS. Dat is een officieel projectplan van de RSF en een eerste stap naar internationalisering”, aldus Van Sichem.

 

Theorie versus praktijk

Een goed BIM-proces bevat volgens Van Sichem drie belangrijke pijlers: policy, technology en proces. “Policy is de eerste stap van een goed BIM-proces en omvat contractuele afspraken, protocollen, en andere overeenkomsten zoals het gebruik van standaarden. Wetgeving in deze context bestaat nog niet, maar er wordt aan gewerkt. Een tweede belangrijk punt is om op technisch vlak alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Software, IT, en andere technologieën die nodig zijn om modellen op te bouwen, kwaliteitscontrole uit te voeren of databases aan te maken moeten op punt staan. Tot slot is het proces van groot belang: een methodologie én mensen met competenties die werken volgens die methodologie zijn doorslaggevend voor een succesvol BIM-traject.”

Een mooie theoretische aanpak, maar de praktijk toont anders aan, aldus Van Sichem. “We trekken te weinig tijd uit om een project en de bijhorende werkwijze gedegen voor te bereiden. Momenteel zitten de verschillende actoren in een bouwproces op hun eigen eilandje het wiel opnieuw uit te vinden. Elk bureau maakt zijn eigen plan en templates in de software die het gebruikt, en doet dat op basis van oorspronkelijke getrouwe informatieopbouw in 2D. Een bureau werkt dan wel met nieuwe technologie, maar gebruikt traditionele methodes zonder oog voor BIM-protocollen en andere policy ’s.”

 

Nood aan standaardisatie

Een ander pijnpunt is volgens Van Sichem het ontbreken van een cultuur van BIM-management. “Ontwerpteams maken modellen, wisselen deze uit, maar vaak is er geen BIM-manager die het proces begeleidt en controleert of de informatieopbouw op een uniforme manier gebeurt. Het resultaat: onvolledige, dubbele of contradictorische informatie in modellen waardoor de modellen niet bruikbaar zijn voor de betrokken partijen. Standaardisatie moet ervoor zorgen dat we beter en efficiënter informatie gaan verstrekken in zowel Open BIM- als Closed-BIM-omgevingen om zo de faalkosten tot een minimum te herleiden.”

 

Streven naar internationale standaard

Jan Van Sichem is als BIM-manager en Revit-gebruiker heilig overtuigd van de noodzaak van standaardisatie. “Open Standaarden maken dat verschillende BIM-platformen met elkaar kunnen communiceren én dat verschillende partijen in de bouwkolom informatie efficiënt kunnen uitwisselen. Revit Standards zorgen voor een uniforme informatiestructuur voor Revit-gebruikers in een bepaalde regio of land en bieden een kapstok voor de informatieopbouw in Revit-modellen. Die kapstok is trouwens ook heel nuttig voor bedrijven die net beginnen met Revit. Ze moeten zelf niet meer het wiel uitivnden en dat scheelt een stuk in de investeringskost.”

De Revit Standards omhelzen een set aan standaard afspraken om orde te scheppen in de informatiestructuur. Deze afspraken bevatten zes onderwerpen:

  1. Eenduidige naamgeving van Revit-componenten
  2. Object styles voor eenduidige grafische weergave van Revit-componenten
  3. Een set standaard shared parameters
  4. Ondersteuning mapping naar andere Open BIM-standaarden zoals IFC
  5. Algemene modelleerregels in functie van uitwisseling van componenten (insertiepunt en oriëntatie)
  6. Basistemplate om Revit Standards te implementeren in een bedrijfsworkflow

De ambitie om internationaal te gaan is groot bij deze standaardisering. “BIM is een fenomeen dat snel over de landgrenzen heen gaat, denk maar aan internationale samenwerkingsverbanden bij bouwprojecten. Wij zijn enorm trots dat we mee aan de wieg mochten staan van de BERS die als officieel projectplan van de RSF als eerste stap naar internationalisering zullen fungeren”, besluit Van Sichem.

Bron: Bimplan
Deel dit artikel:

Onze partners