Betere luchtkwaliteit en temperatuurcontrole zorgen voor betere leerprestaties

Uit onderzoeken overal ter wereld blijkt dat het binnenklimaat in klaslokalen te vaak erg slecht is. RENSONĀ® biedt enkele oplossingen. Met zijn nieuw Healthy School ConceptĀ® helpt deze fabrikant van ventilatie en zonwering verontreinigde en ongezonde klassen te voorkomen. Het concept bestaat uit 3 elementen: continue basisventilatie, intensieve ventilatie en buitenzonwering, die samen het comfort in klaslokalen kunnen optimaliseren.

Uit onderzoeken overal ter wereld blijkt dat het binnenklimaat in klaslokalen te vaak erg slecht is. RENSON® biedt enkele oplossingen. Met zijn nieuw Healthy School Concept® helpt deze fabrikant van ventilatie en zonwering verontreinigde en ongezonde klassen te voorkomen. Het concept bestaat uit 3 elementen: continue basisventilatie, intensieve ventilatie en buitenzonwering, die samen het comfort in klaslokalen kunnen optimaliseren.   

Weinig rooskleurige onderzoeksresultaten

Verschillende onderzoeken hebben al aangetoond dat het binnenklimaat in klaslokalen vaak heel slecht is: geluidslast van buiten en binnen, flikkerende en verblindende verlichting, tocht en in de zomer lokalen die meer weg hebben van een sauna, muffe lokalen met een verontreinigde binnenlucht. De richtwaarde voor CO² wordt in bijna alle gecontroleerde klaslokalen overschreden, evenals de hoeveelheid aan andere schadelijke stoffen, die in vele klassen hoger ligt dan de voorgeschreven richtlijnen.

Ook in Vlaanderen werd vastgesteld, dat 4 op de 5 klassen slecht geventileerd is - best wel een opmerkelijk cijfer. Het Eén-programma ‘Ook getest op mensen’, gepresenteerd door Marcel Vanthilt, ging zelf op onderzoek uit. Er werden drie zaken onderzocht: de lucht in de klas, de prestatie van de leerlingen en hun gevoel van welbehagen. Deze factoren werden eerst onderzocht in een slecht geventileerde klas en vervolgens in een goed geventileerde klas. De resultaten van dit onderzoek waren te zien in de uitzending van 2 februari op Eén. Sara Benoy van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, dat samen met de Vlaamse Logo’s en het VIGeZ op deze problematiek inspeelt, gaf in het programma een woordje uitleg over projecten als air@school en Lekker Fris, die scholen ondersteunen om ongezonde binnenlucht aan te pakken.

Een slecht binnenklimaat kan de oorzaak zijn van verschillende klachten: droge ogen en kelen, leraren die elke dag lesgeven met hoofdpijn, kinderen die ‘s middags wel erg snel wegsuffen. Met de toename van de gezondheidsklachten stijgt ook het ziekteverzuim bij leerlingen en leerkrachten. Dat is vervelend voor de betrokkenen, maar betekent ook een flinke extra kost voor het onderwijs. Wellicht nog kwalijker is het feit dat ook de prestaties van de leerlingen achteruit gaan als gevolg van dit slecht binnenmilieu. Het zijn situaties die werkgevers op kantoor niet zouden accepteren, toch zijn deze voorbeelden in de meeste scholen aan de orde van de dag.

Ongezonde binnenlucht aanpakken

Enkele eenvoudige maatregelen kunnen al wonderen doen. Ten eerste moet de grootte van het klaslokaal aangepast zijn aan het aantal leerlingen. Als vuistregel geldt: voor 25 leerlingen moet de ruimte ongeveer 50 m² zijn. Bovendien is het ook belangrijk om steeds een adequate en correcte verlichting te voorzien, om geluidsisolerende wanden tussen de klaslokalen te plaatsen, om de juiste materialen en producten te gebruiken voor een klaslokaal (goede muur- en dakisolatie, isolerend hoogrendementsglas, geen ruwe muurafwerking, …) en ook om de lokalen op regelmatige basis te reinigen. Een gezond binnenklimaat op school heeft een beduidend positief effect op de gezondheid van leerlingen en leerkrachten, maar tevens ook op hun leerprestaties en functioneren.Bij renovatie of nieuwbouw kan men dus best energiebesparende maatregelen nemen en voorzieningen installeren, die ervoor zorgen dat het comfort in scholen op alle vlakken gegarandeerd wordt. Speciale aandacht moet daarbij uitgaan naar de kwaliteit van de binnenlucht en de temperatuur in de klaslokalen. Door de verbeterde isolatie in de gebouwen blijven vochtigheid, CO2 en andere schadelijke stoffen in het gebouw hangen, die de binnenlucht verontreinigen. Net daarom is het zo belangrijk om regelmatig en correct te ventileren. Even de ramen openen is onvoldoende. Een gecontroleerde basisventilatie is de enige efficiënte manier.

Naast die goede luchtkwaliteit speelt ook de temperatuur een belangrijke rol. Op warme dagen kan het vaak broeierig heet worden in klaslokalen, wat de leeromstandigheden ook niet bevordert. Intensieve ventilatie tijdens de nacht en de beperking van de zonne-instraling overdag door een efficiënte buitenzonwering moet die oververhitting tegengaan.

Healthy School Concept® van RENSON® 

RENSON® biedt met zijn Healthy School Concept® een aantal energiezuinige oplossingen, die helpen om een gezond en aangenaam binnenklimaat te creëren, bij een beperkte gevelrenovatie, een doorgedreven renovatie of een nieuwbouw. Dit concept bestaat uit 3 elementen waardoor het comfort in klaslokalen op eenvoudige wijze geoptimaliseerd kan worden: continue, gecontroleerde basisventilatie, intensieve ventilatie en buitenzonwering.Bij gevelrenovatie kan dat gaan om de integratie van ventilatieroosters voor de toevoer van verse lucht, van roosters voor intensieve ventilatie of van buitenzonwering voor het beheersen van de temperatuur. Bij grote renovatiewerken of nieuwbouw kan gekozen worden voor een volledig systeem, dat natuurlijke of automatisch gestuurde toevoer van verse lucht en CO²-gestuurde afvoer van vervuilde lucht combineert met intensieve ventilatie (manueel of automatisch) en buitenzonwering.

Continue en gecontroleerde basisventilatie

Basisventilatie garandeert een goede luchtkwaliteit door de toevoer van verse lucht en de afvoer van de vervuilde lucht. In de klaslokalen kunnen bij gevelrenovatie bijvoorbeeld zelfregelende ventilatieroosters (Invisivent® EVO HF, Invisivent® EVO AK33, AR75, Sonovent® , Screenvent® Mistral AK, al naargelang specifieke noden) geïntegreerd worden. Deze roosters zorgen voor de continue toevoer van verse lucht. Bij een grondige renovatie of nieuwbouw kan een compleet systeem voorzien worden. Zelfregelende ventilatieroosters zorgen daar voor de toevoer van verse lucht, terwijl afvoermonden in combinatie met een CO²-gestuurde klep (RENSON® Healthconnector) de afvoer van de vervuilde lucht regelen.

Intensieve ventilatie

Bij intensieve ventilatie koelen grote natuurlijke luchtstromen het gebouw en de binnenlucht ‘s nachts of ‘s morgens af, zonder energieverbruik. Dit principe vereist de nodige thermische massa om de koelte op te slaan en luchttoevoer in de lokalen via speciale roosters voor intensieve ventilatie. Het debiet dat nodig is voor deze ventilatie ligt verschillende keren hoger dan bij basisventilatie. Daarom ontwikkelde RENSON® speciale roosters met hoge doorlaat, bijvoorbeeld opbouwrooster type 432. De ramen die zich achter deze roosters bevinden worden ’s nachts of ‘s morgens geopend. Toepasbaar bij zowel gevelrenovatie als grote renovatie en nieuwbouw.


Intensieve ventilatie via roosters met grote doorlaat


Externe zonwering voor glasgevels

Duurzame buitenzonwering of -screens (Fixscreen® , Fixscreen® Mono AK) of aluminium zonwering (Icarus® of Sunclips® luifels, Loggia® of Patio® schuifpanelen) weren tijdens op warmere dagen de zon uit klaslokalen en voorkomt op die manier oververhitting. Toch blijft een optimale lichtinval mogelijk, want daglicht heeft een positief effect op de leerprestaties. Zonnewering is toepasbaar bij zowel gevelrenovatie als grote renovatie en nieuwbouw. 
 
    
Fixscreen ; Sunclips luifel

 

 

 

Deel dit artikel:
Onze partners