Binnenscheepvaart: niet alleen duurzamer maar ook sneller en flexibeler

7.000 ton Silka blokken over het kanaal naar het Park Lane project op de Tour & Taxis site. Xella kiest voor duurzaam, flexibel én sneller vervoer naar de bouwplaats.

De Tour & Taxis site behoort tot één van de meest inspirerende vastgoedontwikkelingen rond Brussel. Dankzij stedenbouwkundige herontwikkeling en doordachte concepten is hier opnieuw ruimte gecreëerd voor wonen, werken, winkelen en ontspanning. Op deze site vinden we ook Park Lane terug, een unieke woonwijk in volle opbouw. Voor de bouwheer Nextensa, de ontwerpers en ook de hoofdaannemer MBG is leefbaarheid en duurzaamheid één van de kernelementen van het project.

Duurzaamheid in materiaalkeuze

Bij een gebouw vertaalt de aandacht voor duurzaamheid zich logischerwijze in de keuze van de materialen. Niet toevallig dus dat men hier voor Silka kalkzandsteen koos. Het productieproces van kalkzandsteen is immers minder energie-intensief dan alternatieve producten zoals klassieke bakstenen of beton. Bovendien zijn de natuurlijke grondstoffen van kalkzandsteen, namelijk zand, kalk en water, nog steeds ruim beschikbaar.

De grootste troeven van Silka zijn de draagkracht, thermische inertie en de akoestische isolatie Omdat het een zuiver natuurlijk en volledig recycleerbaar bouwmateriaal is, is het bijzonder geschikt bij duurzame ecologische projecten.

Duurzaam transport

De impact van een vastgoedontwikkeling van deze omvang, gaat verder dan de materiaalkeuze. Ook de projectorganisatie kan zich onderscheiden op vlak van duurzaamheid, zonder te moeten inboeten op efficiëntie en zonder kostenverhogend te zijn. Eén aspect hiervan is het werfverkeer. Grote steden zoals Brussel, zijn kritisch tegenover vrachtvervoer, zeker wanneer dit niet optimaal wordt georganiseerd. Vrachtwagens leiden tot meer verkeersdrukte, zowel voor inkomend als uitgaand verkeer, en een verhoogde uitstoot van CO2. Bovendien gaat het bij levering van bouwmaterialen dikwijls om grote volumes en dus vrachtvervoer dat erg hinderlijk en gevaarlijk kan zijn in stadscentra. Niet verwonderlijk dus dat Brussel voor transportstromen voor bouwwerven al enige tijd het vervoer over water promoot. Het Zeekanaal dat Brussel verbindt met de Schelde biedt hiervoor immers een perfect antwoord. Deze waterweg loopt vrijwel dwars door de hoofdstad en beschikt over een havengebied van maar liefst 116 hectare.

Xella Burcht, vertrouwd met vervoer over water

Bij de site van Xella in Burcht heeft men heel wat ervaring met vervoer over water. Deze productie-eenheid beschikt over een eigen kade aan de Schelde, langs waar quasi dagelijks grondstoffen worden aangevoerd. Ook voor afgewerkte producten zet Xella binnenvaart in. Eerder berichtten we hier al over het project Park West in Brussel en ook voor het Park Lane project kiest men voor dit duurzaam transportmiddel. In dit geval gaat het om maar liefst 7.000 ton Silka blokken.

Aan Brusselse zijde neemt Shipit de organisatie van het goederentransport voor haar rekening. Shipit noemt zichzelf een ‘watergebonden transportbedrijf’. Ze zijn toonaangevend in multimodaal transport, zeker wanneer binnenvaart een belangrijke component hiervan is. Shipit beschikt over heel België dan ook over verschillende laad- en loskades aan binnenwateren. Eén hiervan is het ‘Brussels Construction Consolidation Centre’, een logistiek platform aan het Zeekanaal Brussel – Schelde. Deze site ligt aan het Vergotedok aan de noordzijde van Brussel op nauwelijks één kilometer van de binnenring van Brussel. We hadden een gesprek met Mark Goossenaerts van Shipit over hun aanpak.

“Shipit beschikt met het Brussels Consolidation Center over een cruciale hub voor de aanvoer van bouwmaterialen van verschillende leveranciers naar werven in Brussel. Deze site heeft een oppervlakte van 12.000 m² en is deels overdekt. Door in te zetten op geconsolideerde leveringen, worden vrachtwagens optimaal geladen. Dit is niet alleen efficiënter, het veroorzaakt bovendien minder CO2 uitstoot en vermindert verkeerscongestie, geluidsoverlast en het risico op ongevallen. Tot slot levert deze aanpak ook voor de werfinrichting voordelen op omdat hier minder ruimte nodig is voor opslag van materialen.

We hebben in het verleden via deze site al samenwerkingen opgezet met Xella. Voor het Park Lane project  gaat het over ongeveer 7.000 ton blokken die gefaseerd met 12 scheepsvrachten worden aangeleverd. Elk schip houdt 20 à 30 vrachtwagens van de weg, omgerekend vermijden we zo tot 25 ton CO2, en dan spreken we dus nog enkel maar over de leveringen van Xella voor deze werf.

Het is duidelijk dat vanuit alle betrokken partijen positief wordt gereageerd op deze logistieke oplossing. We verwachten ook dat in de toekomst duurzame logistiek een kritische parameter wordt waar bouwwerven aan moeten voldoen. Hoewel we onze voordelen perfect economisch kunnen onderbouwen, blijft binnenscheepvaart voor veel fabrikanten en aannemers een onbekend terrein. Wellicht is dit slechts een kwestie van tijd.”

Trager wordt sneller

Het lijkt dat scheepvaart trager en minder flexibel is dan vervoer over de weg, maar de methodiek van Shipit toont aan dat dit voor het overgrote deel van de leveringen precies andersom is. Aangezien de behoefte aan materialen lange tijd op voorhand bekend is, kunnen leveringen via water perfect gepland worden. Dankzij de opslag vlakbij de werf, kan men bovendien zeer flexibel op afroep leveren. Dit is in de praktijk veel sneller dan wanneer hiervoor individuele vrachtwagens vanuit de productie-eenheid van Xella in Burcht zouden moeten komen.

Bron: Xella
Deel dit artikel:
Onze partners