Blauwe Boulevard Hasselt – Wat staat er nog op het programma?

De Blauwe Boulevard van Hasselt begint steeds concretere vormen te krijgen. De Kaai werd al enkele jaren geleden voltooid, Hassaporta bevindt zich in de afwerkingsfase en Residentie Zuidzicht is volop in opbouw. De eerste kade tussen de projecten is ook al een feit, maar wat brengt de toekomst? Een chronologisch overzicht van hoe de Kanaalkom zal uitgroeien tot de Vitrine van Hasselt.
De Blauwe Boulevard van Hasselt begint steeds concretere vormen te krijgen. De Kaai werd al enkele jaren geleden voltooid, Hassaporta bevindt zich in de afwerkingsfase en Residentie Zuidzicht is volop in opbouw. De eerste kade tussen de projecten is ook al een feit, maar wat brengt de toekomst?

Burgemeester Hilde Claes wil van de Kanaalkom de vitrine van Hasselt maken, een aangename buurt om te wonen maar ook om te winkelen, op restaurant te gaan en te werken. Het is een werk van lange adem en er zal nog veel water naar het kanaal moeten vloeien eer de Kanaalkom als nieuwe kernpunt van Hasselt als een afgerond geheel mag beschouwd worden.
Ontwerpbureau BUUR staat in voor het masterplan en de kwaliteitsbewaking van het geheel dat verder opgesplitst wordt in tientallen deelprojecten. Een chronologisch overzicht.Luchtfofo van de Kanaalkom (www.vlaanderenvanuitdelucht.be)


Al (bijna) klaar: De Kaai en Hassaporta

De Kaai was het eerste concrete project van de Blauwe Boulevard. De Gregorio & Partners tekende de plannen voor dit project waarin ook de gebouwen van de Dienst voor Scheepvaart geïntegreerd werden. Een ander residentieel project van grote omvang is Hassaporta naar een ontwerp van Jaspers & Eyers dat zich momenteel in de afwerkingsfase bevindt.
Hassaporta (Jaspers & Eyers)


Verlaagde Kade

Tussen woonproject ‘De Kaai’ en woonproject in aanbouw ‘Zuidzicht’ zijn het nieuwe plein en de verlaagde kade gesitueerd. Beiden werden op zaterdag 23 februari 2013 officieel ingehuldigd. Samen vormen ze het eerste stukje openbaar domein dat binnen het project Blauwe Boulevard werd gerealiseerd. Het heraangelegde stukje kade geeft een indicatie van hoe de hele kade rondom de Kanaalkom er tegen 2020 moet uitzien. Het ontwerp was in handen van Arcadis.
Zuidzicht - Fase 1

Naast het nieuwe plein ging in april 2012 fase 1 van woonproject Zuidzicht in uitvoering, een project van BUROII & Archi+I. Dit houdt de bouw van één nieuwe woonblok in. In de zomer van 2014 moet deze eerste van in totaal 3 fases klaar zijn.

Afvalwatercollector

Het volgende stuk openbaar domein wordt gerealiseerd aan de westzijde van de Kanaalkom. In april 2013 start de stad in samenwerking met de nutsmaatschappijen voor discotheek Versuz met de aanleg van een nieuwe afvalwatercollector. Deze verzamelt al het rioleringswater van de binnenstad en stuurt dit door naar het waterzuiveringsstation. Samen met deze werken wordt de kade van aan de kop van de Kanaalkom tot de Oude Broekermolenstraat structureel verlaagd. De kwalitatieve afwerking van deze kade (zoals aan de westzijde), kan echter pas wanneer de private ontwikkelingen die aansluiten op deze kade gerealiseerd zijn. In combinatie met de werken aan de westelijke kade, wordt dit najaar ook de brug over de Kanaalkom afgebroken.


Ondergrondse parking

In mei 2013 wordt discotheek Versuz gesloopt. Eens de werken aan de collector en de kade zijn afgerond, kan dan de bouw van de ondergrondse parking opstarten. Van de vroegere Aveve tot Sanibri wordt begin 2014 een gigantische bouwput uitgegraven. De bouw van de parking zal in totaal zo’n twee jaar duren. Bovenop de parking zal een privé-ontwikkelaar dan een woon- en winkelcomplex realiseren. Daarna kan de verlaagde kade aan deze zijde kwalitatief worden afgewerkt.


Gelatineboulevard

Samen met het privéproject boven de ondergrondse parking wordt ook een eerste deel van de Gelatineboulevard gerealiseerd. Deze nieuwe weg vervangt de Slachthuiskaai en verbindt op termijn de Grote Ring (Singel) met de inrit van de nieuwe ondergrondse parking en de Groene Boulevard. De realisatie van het tweede gedeelte van de Gelatineboulevard, tussen de Oude Broekermolenstraat en de Singel, is afhankelijk van de private ontwikkelingen op de westzijde van de Kanaalkom.


Tweede fase Zuidzicht

Het woonproject Zuidzicht bestaat in totaal uit 3 fases. Fase 1, bestaande uit één woonblok, is in uitvoering. Voor fase 2, bestaande uit de bouw van twee gelijkaardige woonblokken, werd een bouwvergunning afgeleverd. Dit wil zeggen dat projectontwikkelaar Kolmont twee jaar de tijd heeft om met de bouw te starten. Vermoedelijk beginnen zij in de zomer van 2013. Zijn deze twee blokken klaar dan kan de stad het stuk heraangelegde kade verder doortrekken.


Kop van de Kanaalkom

Ook de kop van de Kanaalkom wordt opnieuw ingericht. De timing van deze werken is afhankelijk van het Spartacus-dossier. Loopt dit dossier volgens planning, dan kunnen de werken aan de kop ten vroegste in 2015 van start gaan. De kop moet een kwalitatieve verbinding gaan vormen tussen de Blauwe Boulevard en het pas heraangelegde Molenpoortplein oftwel de binnenstad. Om dit te realiseren moet ook de Kattegatstraat een herinrichting krijgen.
Derde fase Zuidzicht

De 3de en laatste fase van Zuidzicht bestaat uit één woonblok. Is deze fase klaar, dan legt de stad een laatste stukje nieuwe kade aan.


Verlegging Havenstraat - Autoverkeer weghalen van het water

De stad is bezig met het onteigenen van enkele gronden aan de oostzijde van de Kanaalkom. Dit met als doel op termijn de Havenstraat recht aan te sluiten op de Vaartstraat. Nu maakt de Havenstraat enkele onveilige bochten. Bovendien wil de stad met deze nieuwe verbinding het autoverkeer, dat nu via de Kempische Kaai rijdt, weghalen van het water.


Demerpark

De stad wacht wellicht niet tot het vierde woonblok van Zuidzicht klaar is om een nieuw park aan te leggen. Dit park, ‘Demerpark’ genaamd, loopt langs de Grote Ring (Singel) zowel op de oost- als westzijde van de kanaalkom. De werken aan woonproject Hassaporta zijn zo goed als afgerond. Wellicht wordt langs die zijde binnen afzienbare tijd een eerste gedeelte van het park gerealiseerd. Voor de opmaak van een visie wordt momenteel gezocht naar een ontwerper.


Gelatinefabriek

Van de oude gebouwen van de vroegere gelatinefabriek blijft enkel de schouw behouden. Errond legt de stad op termijn een nieuw plein. Maar eerst moet de privéontwikkelaar de rest van de site ontwikkeld hebben. De plannen van deze ontwikkelaar verkeren echter nog in een embryonale fase.


Mouttoren

De private plannen voor de site rondom de Mouttoren (oostzijde) verkeren ook nog in een embryonale fase. De Mouttoren zelf blijft sowieso behouden.

  
 

 De Mouttoren zoals hij er nu uitziet en de maquette die Lens Ass enkele jaren geleden maakte voor de transformatie van dit gebouw.


Waterplan

Voor de activiteiten op het water is een waterplan in opmaak. Dat zal bepalen welk type boten en schepen er in de Kanaalkom kunnen aanliggen en welke sporten of activiteiten op het water kunnen plaatsvinden.
Tom Vandeput geeft voor de camera van Architectura meer uitleg over hoe de Blauwe Boulevard er na verloop van tijd moet uitzien.Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners