Blauwe Boulevard van Hasselt krijgt steeds concretere vormen

Zopas werd met de nieuwe kade een eerste stukje openbaar domein van de Blauwe Boulevard van Hasselt ingehuldigd. Naast de residentiële projecten De Kaai, Hassaporta en Zuidzicht een andere mijlpaal van een grootscheeps project dat geënt op het masterplan van BUUR de kanaalkom moet transformeren tot de ‘vitrine van Hasselt’.
Zopas werd met de nieuwe kade een eerste stukje openbaar domein van de Blauwe Boulevard van Hasselt ingehuldigd. Naast de residentiële projecten De Kaai, Hassaporta en Zuidzicht een andere mijlpaal van een grootscheeps project dat geënt op het masterplan van BUUR de kanaalkom moet transformeren tot de ‘vitrine van Hasselt’.
Het nieuwe plein bevindt zich tussen de residentiële projecten De Kaai, Zuidzicht en Hassaporta. De Kaai, een ontwerp van De Gregorio & Partners, vormde de aanzet van de Blauwe Boulevard. Hassaporta, een ander grootschalig woonproject tussen het Kanaal en de Kempische Steenweg naar een ontwerp van Japers & Eyers bevindt zich in de afwerkingsfase. Zuidzicht ten slotte is het mediterrane, exclusieve residentieel project van BURO II & ARCHI+I waarvan de ruwbouw net bovengronds zit.
Schepen Tom Vandeput van Ruimtelijke Ordening licht voor de camera van Architectura het ontwerp van de nieuwe kade en de toekomstplannen van de Blauwe Boulevard toe.


Kwaliteitsbewaking door BUUR

Voor het nieuw aangelegde plein dat door deze drie residenties en door het kanaal geflankeerd wordt, heeft het Hasseltse stadsbestuur de lat hoog gelegd. De open ruimte wordt immers aanzien als een cruciale schakel voor kwaliteitsvol wonen voor de nieuwe woonbuurt die dankzij dit totaalproject ontstaat. Om dat te garanderen werd voor de kwaliteitsbewaking een beroep gedaan op het bureau BUUR dat ook instond voor het masterplan en het lichtplan dat voor deze site werd opgesteld.
Schepen Tom Vandeput van Openbare Werken legt uit wat de taak van bureau BUUR is om de kwaliteit te garanderen.


Het plein zelf werd ontworpen door ARCADIS. De werken werden uitgevoerd door Carmans. Voorheen deed het terrein nog dienst als tijdelijke parking. De verdoken ligging trok echter wel eens ongenode gasten en zorgde voor veel overlast voor de buurtbewoners. Met de aanleg van dit autoloos plein, dat moet fungeren als ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners, onderging de ruimte een ware metamorfose.
Visualisatiefilmpje van Residentie Zuidzicht dat zich volop in de ruwbouwfase bevindt.


Verlaging kade

Het plein kreeg een verharding uit kandla, een harde en daardoor zeer duurzame natuursteen. Ter hoogte van de bewoning gaat deze bestrating over in Portugees graniet. Deze overgang wordt gemarkeerd door een bomenrij bestaande uit een aantal valse christusdoorns, een door haar los vertakte kruin zeer karaktervolle bomensoort. De overige beplanting op het plein bestaat uit ’s zomers heerlijk geurende honingbomen en een drietal haagelementen. Rond twee van de vijf honingbomen kwamen arduinen zitbanken. Aan de kant van het water biedt een stalen luifelconstructie de nodige beschutting tegen een felle zomerzon.
Om de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van het water te verhogen werd de kade verlaagd tot één meter boven het waterpeil. Op termijn zullen alle kades tot op dit niveau teruggebracht worden.
Andere pleintjes langs Blauwe Boulevard

Op dit nieuwe stukje kade, ook uitgevoerd in de natuursteen kandla, kunnen wandelaars flaneren langs het water. Voor fietsers en skaters komt er een promenade uit uitgewassen beton. Aan de kanaalzijde wordt deze promenade geflankeerd door een bomenrij. Er werd geopteerd voor essen, omwille van hun open kruin. Doordat de bomen daarnaast ook qua hoogte beperkt blijven, ver uit elkaar staan en op regelmatige basis worden gesnoeid, blijft het onbetaalbare zicht op het water voor de buurtbewoners zeker verzekerd. Langs de kant van de bebouwing kwam een helling begroeid met wilde grassen. Deze talud moet een zachte verbinding creëren met de hoge kade. Zowel aan de voet als bovenaan de helling vind je een zitmuur. Voor de verlichting van zowel de kade als het plein werd een lichtplan opgesteld.
De kwalitatief zeer hoogstaande afwerking en het oog voor detail zullen volgens schepenen Michel Froidmont en Tom Vandeput ook van toepassing zijn op de overige in te richten pleintjes van de Blauwe Boulevard en de resterende delen van de kade.


Kostenplaatje

Het kostenplaatje van de werken bedroeg in totaal € 2.121.465,54 (exclusief btw). Hiervan bekostigt de stad € 1.328712,16 en nv De Scheepvaart € 792.753,38 euro. Het geheel van ontwikkelingen aan de Blauwe Boulevard wordt mede mogelijk gemaakt door Interreg IVa Vlaanderen-Nederland via het project Revitalisatie Oude Industriehavens (ROI) en met de steun van Limburg Sterk Merk (LSM).
Project Hassaporta bevindt zich in de afwerkingsfase.Bekijk het Facebookalbum 'Blauwe Boulevard Hasselt' op de Facebookpagina van Architectura.Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners