BLOWERDOORTEST in woonzorgcentra in opmars

In deelgemeente Borgerhout heeft Zorgbedrijf Antwerpen zijn bestaande woonzorgcentrum Gitschotelhof uitgebreid en deels vervangen door een nieuwbouw. Het telt nu 180 ruime eenpersoonskamers. Vanaf 2020 zal Zorgbedrijf Antwerpen er ook een honderdtal assistentiewoningen en een dienstencentrum optrekken. Om na te gaan of de nieuwbouw het vooropgestelde energie-efficiëntieniveau haalt, is er een blowerdoortest uitgevoerd. Deze wees uit dat het goed zit met de luchtdichtheid van de buitenschil.

De blowerdoortest was een kolfje naar de hand van Metifix (het voormalige EPB Lipa). "Met de commerciële ruimtes inbegrepen ging het in totaal over een volume van 10.262 m³, verdeeld over zes niveaus", legt bedrijfsleider Patrick Brants uit. Zijn team zette hiervoor twee krachtige Retrotec-blowerdoorapparaten in, elk met een vermogen van 13.500 m³/h bij 50 Pa.

De meting volgens methode A kwam uit op een luchtdebiet van 3,29m³/h/ m². "Dit komt overeen met een goede luchtdichtheid van de buitenschil, rekening houdend met het feit dat de branddeuren naar de bestaande gebouwen en de permanente verluchting van de liftschacht de twee grootste lekken zijn. Die veroorzaken volgens onze schatting de helft van het lekdebiet, zodat we over het algemeen kunnen spreken van een uitstekend resultaat."

 

Rooktest

Tijdens de bouwwerken voerde Metifix ook een luchtdichtheidsmeting methode B – met rooktest – uit op het modelappartement om alle aansluitingen van de buitenschil te controleren. "We hebben ook een meting gedaan op één eenheid, om metingen over het geheel en een meting per eenheid met elkaar te kunnen vergelijken. In dit geval noteerden we een resultaat van 6m³/h/m²."

Brants kan dit verklaren: "De luchtdichtheid van de buitenschil is voor een afzonderlijke bewonerskamer uiteraard even goed. Bovendien is hier geen sprake van een eventuele impact van onder meer branddeuren en liften. Maar de kleinere gemeten verliesoppervlakte zorgt ervoor dat je minder gunstige resultaten bekomt bij meting over één eenheid."

Blowerdoormetingen in woonzorgcentra zitten momenteel duidelijk in de lift. "We zien het aantal metingen per jaar quasi verdubbelen. Zeer positief is dat we bij dergelijke metingen vaststellen dat de buitenschil van deze gebouwen doorgaans zeer luchtdicht is. Een nadeel is dat veel van deze gebouwen aansluiten op bestaande verwarmde volumes. Het zijn voornamelijk deze elementen die het resultaat in negatieve zin beïnvloeden."

 

Troef

"Onze grote troef is dat we zeer veel toestellen met een hoog vermogen ter beschikking hebben en dat we er zeer snel en efficiënt mee kunnen meten. Je kan het vergelijken met rijden in een grote caravan: met een wagen met meer trekkracht zal je vlotter vooruitkomen. Woonzorgcentra hebben zeer veel kleine ruimtes, afvoerpunten naar rioleringen, buitendeuren, opengaande delen en meestal ook roosters boven de ramen, waardoor je met wat extra vermogen vrij snel kan nagaan welke openingen nog moeten worden afgesloten."

Bron: Koen Mortelmans © Bouwen Aan Vlaanderen

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage