BOB361 haalde WAF shortlist met VDAB-project in Sint-Niklaas

Architectenbureau BOB361 is er niet in geslaagd met het VDAB-gebouw in Sint-Niklaas de overwinning van de WAF-award in de categorie Offices binnen te rijven. Hoe dan ook vormt de nominatie op zich al een mooie internationale erkenning. Zeker als u weet dat BOB361 het onder meer moest opnemen tege Behnisch dat naar huis gaat met de eerste prijs. Ivo Vanhamme kijkt alleszins tevreden terug op dit Barcelona-avontuur.

Architectenbureau BOB361 was met het VDAB-gebouw in Sint-Niklaas genomineerd voor het World Architecture Festival in Barcelona in de categorie Offices.Foto: André NullensHet VDAB-project in Sint-Niklaas van BOB361 moet het in de categorie offices opnemen tegen 12 andere bureaus waarvan het Duitse bureau Behnisch wellicht de bekendste naam was. het was ook dit bureau dat de eerste prijs won met het Unileverhaus. Meer over dit project leest u hier.
 

    

Foto's André Nullens / Frederik VercruysseHet project in Sint-Niklaas vormt een geslaagde symbiose van een kantoorgebouw en een landschapstuin. Voor de stedelijke verankering van de site zijn de hoeken van het bouwblok sturende elementen. Het VDAB-project verankert zich met de bestaande context op de hoek Noordlaan-Drie Koningenstraat, die een relatie heeft met en een gezicht is naar de eerder publieke functies (Post, Ministerie van Financiën) gelegen aan de hoofdweg. Het is een intuïtief ontmoetingspunt gelegen aan een ruim voetpad. De tweede hoek is een mogelijke uitbreiding en wordt momenteel opgenomen in de tuinaanleg.

Wat de inplanting in het bouwblok betreft, concentreert het bouwvolume zich volledig aan de straatzijde. Dit biedt voordelen op gebied van compactheid, economie en energiebalans, akoestisch comfort voor de kantoren aan de tuinzijde, grote afstanden tot de woningen in het aansluitende bouwblok en vermijdt fragmentatie van de open groene ruimte. Ten behoeve van het akoestisch comfort aan de straatzijde worden patio’s toegevoegd. Hierdoor ontstaat een eenvoudig schema met een omarming tussen het gebouwde en de groene ruimte.

Omwille van de kostprijs voor het afvoeren van de vervuilde grond, werd het volume grond geminimaliseerd door de parking in helling aan te leggen. De uitgegraven grond wordt ter plaatse gehouden, en vormt een landschapstuin waarvan de grond gereinigd wordt door fotoremediërende planten. Bovendien ontstaat er een aangename parkeergarage waarin licht, lucht en doorzichten ruim aanwezig zijn. Parallel met de parking loopt ook de circulatie tussen het gelijkvloers en de eerste verdieping via een helling. Dit voetgangerstracé verbindt op een natuurlijke en ruimtelijke wijze de publieke ruimtes op het gelijkvloers met de semi-publieke ruimtes op de verdieping.

    

Foto's: Frederik Vercruysse 
              

 

De ontwerpers streefden in dit project naar een communicatief en open karakter.  De fluïditeit binnen-buiten is het sterkst in de onthaalzone op het gelijkvloers door de gradatie “buiten - overdekte buitenruimte - binnen” en genereert een openheid tussen straat, onthaal en tuin. De situering van gemeenschappelijk functies op de verdieping versterkt dit nog. Door de specifieke organisatie van de diensten, de dwarse openingen in de circulatiezone en door de helling ontstaan doorkijken tussen binnen en buiten, tussen straat en tuin over de parking heen, en tussen binnen en tuin. Tesamen met de zone waar de tuin de straatzijde raakt vormt dit de basis voor het open karakter en het “omarmingslogo” van het ontwerp met de gebouwde arm en de groene arm die in elkaar grijpen.


In het project werd ook specifiek de nadruk gelegd op duurzaamheid. Zo zorgen vaste uitkragende gebouwelementen aan de meest belaste gevels voor een goede beschaduwing in de zomersituatie, en een goede zonnetoetreding tijdens de wintersituatie.  Tijdens de zomersituatie vult mobiele binnenzonwering de vaste elementen aan.  Maximale daglichttoetreding in de kantoren zorgt voor een aangenaam contact met buiten, een levendige omgeving, en een daling van het energieverbruik voor verlichting. Dat wordt nog in de hand gewerkt door een uitgekiende keuze van het type en de plaats van de verlichtingsarmaturen. Het gebouw haalt een isolatiepeil van K38. Meten is weten. Daarom werden zowel de luchtdichtheid en de uitvoering van de isolatielaag met geavanceerde testen gecontroleerd. Verder werd er ook gewerkt met warmterecuperatie op de ventilatielucht en met een geavanceerd regelsysteem voor het variabel debiet.


Foto: Frederik Vercruysse  

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners