Borderel 2011 verkrijgbaar

Het Borderel van Eenheidsprijzen dat voor het eerst werd uitgegeven in 1937, is door de jaren heen het referentiedocument in de Belgische bouwwereld geworden. De editie 2011 omvat weer meer dan duizend driehonderd eenheidsprijzen van de meest gangbare bouwwerken en technische installaties.
Het Borderel van Eenheidsprijzen dat voor het eerst werd uitgegeven in 1937, is door de jaren heen het referentiedocument in de Belgische bouwwereld geworden. De editie 2011 omvat weer meer dan duizend driehonderd eenheidsprijzen van de meest gangbare bouwwerken en technische installaties.
 Het Borderel van Eenheidsprijzen is een leidraad bij het ramen van kostprijzen van woongebouwen van een gemiddelde grootte. Elk artikel, dat in de twee landstalen wordt omschreven, geeft een richtprijs (excl. BTW) voor normale leveringen, uitvoeringen en afwerkingen met gebruikelijke materialen. Het zijn gemiddelden en geen absolute waarden, die door de gebruiker zijn bij te schaven op grond van de tussentijdse prijswijzigingen van de materialen en de lonen.
 
KOSTPRIJS : 100,00 €
 
Speciaalprijs voor op de tabel ingeschreven architecten: 80,00 €
 
Speciaalprijs voor leden van BVA: 72,00 €

Het Borderel wordt u samen met de factuur toegezonden na overschrijving van het betreffende bedrag (100 €, 80 € of 72 €) op rekeningnummer 733-0328087-63 van de BVA - E. Allardstraat 21 – 1000 Brussel, met vermelding «B.E.P. 2011» + uw BTW nummer + leveringadres + vermelding “lid BVA”. (Dit laatste uiteraard alleen als u lid bent).
Een voorbeeldpagina uit Borderel 2011

Deel dit artikel:
Onze partners