Bouw woontorens Westkaai nadert voltooiing

De Architecten nv staat in samenwerkingen met David Chipperfield Architects en Tony Fretton Architects in voor drie van de nieuwe woontorens in het Westkaaiproject in Antwerpen. De oplevering in 2016 komt stilaan in zicht.

Het project wordt aan de oostzijde begrensd door het Kattendijkdok. Aan de straatzijde nemen de Montevideomagazijnen het tegenoverliggende bouwblok in, aan de zuidzijde/stadzijde sluit het aan op de eerdere fases en aan de noordzijde/havenzijde wordt het totaalproject bekroond met het Limaplein.

 

Tweelingverhaal

In totaal telt het Westkaaiproject 6 woontorens, waarbij telkens wordt gewerkt met een tweelingverhaal.

  • torens 1 en 2 werden voorzien van een glazen gevel;
  • torens 3 en 4 worden opgetrokken met gepolijste witte betonelementen;
  • torens 5 en 6 worden uitgewerkt met gevelmetselwerk.

Torens 1 en 2 verwijzen met hun gevelorganisatie naar de historische bebouwing op het Eilandje. Verspringende ramen en een alternerende ritmiek enten de torens op hun omgeving. Met toren 5 en toren 6 werd de link naar de omgeving gelegd door het materiaalgebruik. Het karakteristiek verwerkt gevelmetselwerk zorgt voor de connectie. Beide buitenste tweelingen zorgen op deze manier voor het kader waarbinnen de witte gladde torens 3 en 4 staan: zij staan als stijliconen op zichzelf, maar dus volledig ondersteund door de buitenste torens. Binnen het tweelingverhaal is er dan nog steeds een onderlinge werking, dit door bijvoorbeeld geleding (horizontaal/verticaal), door expressie (introvert/extravert) of door kleurgebruik (zilver/goud).

 

Leefbaarheid garanderen binnen een grootstedelijk project

Binnen dit geheel omvat de specifieke ontwerpopdracht van De Architecten nv de torens 4 (i.s.m. David Chipperfield Architects), 5 en 6 (beide i.s.m. Tony Fretton Architects) en de bijhorende ondergrondse parkeergarages. Dit omvat 225 woonentiteiten, verdeeld over 1-, 2- en 3-slaapkamerappartementen. In totaal wordt er 22.400 m² bovengrondse oppervlakte gebouwd, dit verdeeld over de drie hoogbouwtorens. Ook wordt er een parkstructuur voorzien zoals opgenomen in het masterplan voor het Eilandje.

Een belangrijk doel bij deze opdracht was het garanderen van een hoge leefbaarheid binnen dit grootstedelijk project, namelijk hoe binnen de omvang van het project toch een menselijke schaal te kunnen realiseren. De architecten hechtten naar eigen zeggen veel aandacht aan de dagdagelijkse dingen: hoe benader je 'je woning', voldoende privacy, herkenbaarheid en individualiteit binnen een groot geheel, ... Anderzijds waren er ook enkele kerndoelen op stedelijk niveau: hoe definieer je deze gebouwen betekenisvol binnen een economische realiteit, structurele keuzes, materialisatie, … Dit alles nog los van de technieken binnen een hoogbouwproject. 

 

Leerrijke samenwerkingen

Eén van de belangrijkste troeven van dit project moet de verdere reconversie van het Eilandje zijn. Dit geeft de kans op wonen op een unieke locatie, met bijzondere uitzichten. Hedendaagse hoogbouw blijft volgens de architecten van dienst in België te zeldzaam. Met dit project moeten de voordelen in de realiteit worden aangetoond. Voor het architectenkantoor zelf is dit project volgens hen eveneens een zogenaamd landmark: de samenwerking met David Chipperfield Architects en Tony Fretton Architects bleek naar eigen zeggen zeer leerrijk en eveneens een voorzet voor andere samenwerkingen op nieuwe dossiers. 

 

Duurzaamheid

Door de beperkte voetafdruk van de torens werd men verplicht zeer inventief met constructie en technieken om te springen. De draagstructuur werd geoptimaliseerd zodat zoveel mogelijk bewoonbare oppervlakte resteert. De technieken (verwarming, verluchting, meterlokalen, toevoer- en afvoer) werden zo bestudeerd dat met een minimale schachtoppervlakte alle voorzieningen werden gerealiseerd.   

Wat betreft ruimtegebruik moet dit project dus excelleren qua duurzaamheid. De ingenomen grondoppervlakte ten opzichte van de bewoonbare oppervlakte is hier minimaal. Meer en meer dienen steden volgens de architecten het hoogbouwalternatief te hanteren, indien men duurzaam met de beschikbare ruimte wil omgaan. Dat dit hand in hand kan gaan met de goede ruimtelijke ordening, met respect voor een historische omgeving en met groen, moet met dit project bewezen worden.

Deel dit artikel:

Onze partners