Bouwmeesterdebat: Lode Waes, CEO van projectontwikkelaar Vanhaerents (& WIN Architectuurboek Vlaanderen °11)

In het Bouwmeesterdebat vertegenwoordigde Lode Waes, als CEO van Vanhaerents, de projectontwikkelaars. Hij wees op het nut van een economische benadering en stelde voor om projectontwikkelaars in ontwerpwedstrijden te betrekken. Zij kunnen immers bepaalde opportuniteiten zien die voor het project een meerwaarde kunnen betekenen en de financiële haalbaarheid ten goede kunnen komen

Het bouwmeesterdebat vond plaats op 18 september in deSingel. Vier statements werden aan een panel voorgelegd. Nadien stelde het panel vragen. Dit panel bestond uit Christoph Grafe (directeur VAi en hoofdredacteur van het Architectuurboek), Rob Cuyvers (decaan UHasselt), Leo Van Broeck (architect bij Bogdan & Van Broeck) en Tom Avermaete (hoogleraar TU Delft). Overige sprekers in het bouwmeesterdebat waren burgemeester van Roeselare Luc Martens, Piet Van Cauwenberghe van Abscis Architecten en An Fonteyne van noAarchitecten.

 

Een dirigent

Lode Waes pleitte voor meer economisch realisme. “De noden zijn hoog en de middelen schaars”, zei hij. “Het is belangrijk dat architectuur en economie in een goed evenwicht staan.”

Maar de kern van zijn betoog was dat ontwerpend onderzoek beter afgestemd kan worden aan het economische kader. “In bepaalde gronden zitten meer potenties. Zo kan men bijvoorbeeld een crèche boven een provinciegebouw huisvesten. Of een residentieel project”, zei Lode Waes.

“Er zijn tegenwoordig weinig instrumenten om functies, zoals scholen en wonen en werken, te combineren op een site, met een goede kwalitatieve architectuur en een juiste stedenbouwkundige invulling.”

Hij herhaalde het nadien voor onze camera (zie hieronder). “Het bouwmeesterdebat kan gebruikt worden om verder te gaan, en na te denken hoe het bouwmeesterschap uitgebreid kan worden en een instrumentarium kan ontwikkeld worden om economie en architectuur op een kwalitatieve manier te verzoenen.”

“Een bouwmeester kan een gemengd project van onderuit mogelijk maken. De markt kan het niet alleen. We hebben instrumenten nodig. We hebben nood aan een dirigent die het kan orkestreren."

 

Win een Architectuurboek Vlaanderen °11

Naast het Bouwmeesterdebat kwam ook het nieuwe Architectuurboek Vlaanderen aan bod tijdens de Avond van de Architectuur. Vorige week nog bracht Architectura.be een artikel over het Architectuurboek. Deze week mogen we dankzij het Vlaams Architectuurinstituut drie exemplaren wegschenken aan onze nieuwsbrieflezers. Stuur het antwoord op onderstaande vraag naar kevin@architectura.be en maak alvast een plaatsje vrij op het boekenschap. De eerste drie personen die correct antwoorden krijgen een exemplaar toegestuurd. 

 

VRAAG: Welke gerenommeerde fotograaf wist het VAi te strikken voor het elfde Architectuurboek? (tip)

Succes!

 

Deel dit artikel:

Onze partners