BQLS, een totaaloplossing voor het verwarmen en ventileren van woningen

Brink Climate Systems ontwikkelde met BQLS, het Brink Quality of Life System, een innovatief en modulair concept voor een perfect binnenklimaat en een comfortabele warmwatervoorziening. Door de toepassing van een warmtepomp kan u met deze totaaloplossing een substantiële energiebesparing realiseren die tijdens de zomer tevens voor verkoeling van de woning zorgt. Naast deze warmtepomp kan de basisinstallatie ook uitgebreid worden met andere opties zoals vloerverwarming, zonneboiler, …

Brink Climate Systems ontwikkelde met BQLS, het Brink Quality of Life System, een innovatief en modulair concept voor een perfect binnenklimaat en een comfortabele warmwatervoorziening. Door de toepassing van een warmtepomp kan u met deze totaaloplossing een substantiële energiebesparing realiseren die tijdens de zomer tevens voor verkoeling van de woning zorgt.  Naast deze warmtepomp kan de basisinstallatie ook uitgebreid worden met andere opties zoals vloerverwarming, zonneboiler, …
 

De BQLS basisinstallatie

Het Brink Quality of Life System is opgebouwd rondom de indirectgestookte luchtverwarmingsinstallatie Elan-Duo met twee onafhankelijk werkende zones, één voor de woon- en één voor de slaapzone, en een Renovent HR WTW-unit voor warmteterugwinning uit ventilatielucht. Als warmtebron wordt een HR CV-toestel met geïntegreerde warmwatervoorziening klasse CW-5 toegepast. De complete installatie is gekoppeld aan een centraal regelpaneel, de Climate Master. Dit regelpaneel stuurt automatisch alle benodigde functies voor verwarmen, koelen en ventileren aan. Vier onafhankelijke verwarmingszones kunnen door het paneel geregeld worden. Deze basisinstallatie kan worden uitgebreid met koeling en verwarming door middel van een warmtepomp, vloerverwarming, een elektronisch luchtfilter, een (zonne)boiler voor extra warmwatercomfort, zonnepanelen, enzovoorts.
De modulaire opbouw maakt BQLS geschikt voor uiteenlopende typen woningen en  comfortniveaus: van seriematige bouw tot (zeer) luxe woningen en zowel voor  nieuwbouw tot als voor renovatie- en vervangingsprojecten. Ook bij vervanging van een bestaande installatie biedt BQLS de mogelijkheid extra functionaliteit en comfort toe te voegen.
De luchtverwarmingsinstallatie van BQLS werkt met warm water als energiedrager.  Daardoor is dit concept ook uitstekend toepasbaar in combinatie met stadsverwarming als warmtebron in plaats van het HR CV-toestel. BQLS is daardoor ook geschikt voor toepassing in grootschalige nieuwbouwprojecten.


Luchtverwarming

Het systeem van luchtverwarming zorgt voor een constante en aangename luchtcirculatie door het hele huis op basis van verse en gefilterde lucht. De afwezigheid van traditionele radiatoren zorgt voor een volledige inrichtingsvrijheid. De onopvallende roosters zorgen ervoor dat de binnenkomende lucht naar de te verwarmen of te koelen ruimten wordt gevoerd terwijl luchtjes uit de keuken, badkamer en toilet via de Renovent HR en de aangebrachte  ventilatievoorzieningen naar buiten worden afgevoerd. De voortdurende luchtverversing en filtering houdt de lucht fris en houdt ongewenste stofdeeltjes buiten.


Centrale regel-unit

De Climate Master zorgt voor de communicatie tussen wat extern gevraagd wordt en wat er moet gebeuren waarbij ieder toestel zijn eigen intelligentie behoudt. Alles is regeltechnisch op elkaar afgestemd en dat wordt onderstreept doordat alle componenten dezelfde uitstraling en kleur hebben.


Gebalanceerde ventilatie met WTW

Gebalanceerde ventilatie is een vorm van mechanische ventilatie waarbij continu de juiste hoeveelheid lucht in een woning op een comfortabele manier wordt ververst. Door de hoeveelheid afgezogen binnenlucht exact af te stemmen op de hoeveelheid verse, schone buitenlucht die wordt toegevoerd, ontstaat er een continu evenwicht (balans). Brink cominbeert gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (WTW). Een speciaal ontwikkelde warmtewisselaar draagt de warmte van de afgezogen binnenlucht over op de aangezogen buitenlucht. Maar liefst 95% van de warmte die anders verloren zou gaan, wordt door de WTW-unit Renovent HR gerecupereerd.


HRE warmwatertoestel met dubbel hoog rendement

Het Brink HRE CV-toestel is gebaseerd op de Intergas Kombi Kompakt. Dit is een HRtoestel met hoog rendement op verwarming én op warm water. Het geheim schuilt in de unieke dubbele twee-in-één warmtewisselaar. Deze warmtewisselaar zorgt voor minimaal warmteverlies en een optimale warmteoverdracht. Het CV-water en het koude tapwater stromen rechtstreeks door de warmtewisselaar, zodat de rookgassen maximaal afkoelen en de condensatiewarmte optimaal wordt benut. Het CV-toestel is voorzien van een traploos modulerende regeling, die ervoor zorgt dat het vermogen automatisch wordt aangepast aan de warmtebehoefte. Bovendien is het toestel voorzien van een zelflerende ECO-comfortschakelaar die de warmhoudfunctie van de warmwatervoorziening automatisch in- of uitschakelt. Uiteraard voldoet het HRE CV-toestel aan de energieprestatienorm en de Gaskeurclassificatie voor verwarming en warm water. Bovendien is het toestel erg onderhoudsvriendelijk.


Uitbreidingsmogelijkheden

Vloerverwarming
De Elan Duo kan gecombineerd worden met vloerverwarming in huizen met een steenachtige vloerafwerking. Hiervoor werkt Brink Climate Systems samen met de fabrikant WTH. Ook hier kan men gebruikmaken van onafhankelijk geregelde verwarmingszones.

CO2-sensor
Het CO2-niveau is een goede graadmeter voor het bepalen van de luchtkwaliteit. Door sturing van de ventilatie op basis van CO2–meting kan de binnenluchtkwaliteit gegarandeerd worden en tegelijkertijd wordt ventileren op verkeerde momenten voorkomen. De CO2-sensor wordt in de retourluchtstroom van de luchtverwarmer gemonteerd en zorgt ervoor dat de Renovent HR precies voldoende verse lucht aanzuigt om de gewenste luchtkwaliteit te garanderen.

Fijnstoffilter
Buitenlucht kan vervuild zijn door het verkeer en industriële processen. Wanneer met deze buitenluchtkwaliteit een woning moet worden geventileerd, moeten er hoge eisen worden gesteld aan de filtering. De standaard inbegrepen fijnstoffilters verwijderen namelijk vrijwel álle stofvervuiling (99%) uit de lucht. Om zelfs de kleinste stofdeeltjes die in het huis rondcirkelen af te vangen kan optioneel worden gekozen voor een elektronisch luchtfilter in de  luchtverwarmer.

Warmtepomp
De uitbreiding van de basisinstallatie met een lucht-/waterwarmtepomp zorgt ervoor dat het groote gedeelte stookseizoen verwarmd kan worden met deze warmtepomp. Tot een buitentemperatuur van circa 5 à 7 °C kiest de regeling automatisch voor verwarmen via de warmtepomp, die de beschikbare warmte uit de buitenlucht  haalt en omzet in bruikbare warmte voor de woning. De warmtepomp levert hierdoor met een betrekkelijk kleine capaciteit een flinke bijdrage aan een vermindering van het energieverbruik en CO2-emissie. Bij lagere buitentemperaturen levert de warmtepomp onvoldoende vermogen en neemt het Brink HRE CV-toestel automatisch de verwarmingsfunctie over.
Naast het energiezuinig verwarmen maakt de uitbreiding met een warmtepomp het mogelijk met een minimum aan energie de temperatuur in de woning enkele graden omlaag te brengen. De warmtepomptechniek werkt dan als het ware omgekeerd. Er wordt nu warmte onttrokken aan de binnenlucht en naar buiten afgevoerd. Het effect hangt nauw samen met de grootte van de woning, de zonbelasting en de buitentemperatuur.

Oplaadboiler
Standaard heeft BQLS al een zeer comfortabele warmwatervoorziening welke prima geschikt is voor een flinke douche en/of het vullen van een bad. Indien u meer wenst, bijvoorbeeld bij een douche met meerdere douchekoppen en/of een Jacuzzi, kan het BQLS-systeem uitgebreid worden met de Brink oplaadboiler. Deze boiler wordt automatisch via het CV-toestel op een temperatuur gehouden van 60 °C. Als er warmwater wordt gevraagd, wordt dit direct betrokken uit de Brink oplaadboiler. Zonder wachttijd beschikt u daarmee over een mix van een forse hoeveelheid warmwater uit de voorraadboiler aangevuld met hetgeen het CV-toestel levert.

Zonnecollecter en boilervat
Door gebruik te maken van zonnewarmte kan het energieverbruik van het BQLS-systeem met nog eens 200 à 250 m³ aardgas per jaar worden verlaagd. Hierdoor voorziet Brink Climate Systems een zonnecollector en een boilervat in het leveringsprogramma.
 

 


 

Deel dit artikel:
Onze partners