Brusselse Regering keurt Bouwmeesternota Kristiaan Borret goed

Op 14 april 2016 heeft de Brusselse Regering de oriëntatienota van bouwmeester Kristiaan Borret goedgekeurd. De ambitie van de Regering voor meer ruimtelijke kwaliteit in Brussel wordt hiermee aangescherpt. De nota zet het kader uit voor de nieuwe werkwijze van de bouwmeester tijdens het mandaat 2015-2019.

Belangrijke methodes zijn de toename van het aantal wedstrijden zowel voor publieke als private opdrachtgevers, de impact op projectontwikkeling door middel van een kwaliteitskamer in de aanloop van een stedenbouwkundige vergunning en het invoeren van research by design in het ruimtelijk beleid van de Brusselse overheid. Bijzondere aandacht gaat naar het werken op een metropolitane schaal en naar concrete realisaties binnen het thema van de productieve stad.

Bron: Brussels Bouwmeester

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage