Bureau Bas Smets heeft voorontwerp groene wandelboulevard op Linkeroever klaar

Stad Antwerpen plant een nieuwe, zes kilometer lange groene wandelboulevard langs de Schelde op Linkeroever. Het voorontwerp van het masterplan - ontworpen onder leiding van Bureau Bas Smets - is nu klaar, net als het voorontwerp voor de eerste uitvoeringsfase van de publieke ruimte. "Het ontwerp zet in op een hedendaags, klimaatrobuust park dat enerzijds ruimte maakt voor meer natuur en meer biodiversiteit, en anderzijds plaats biedt aan verschillende vormen van recreatie", aldus Bas Smets, sinds afgelopen zomer ook bekend als de man die de omgeving van de Notre-Dame in Parijs mag herinrichten.  

Stad Antwerpen bereidt zich voor om mogelijke toekomstige overstromingen te voorkomen. Zo worden de Scheldeboorden op beide oevers opgehoogd. De Vlaamse Waterweg hoogt de dijken op, als onderdeel van het Sigmaplan. Na de verhoging op Linkeroever legt stad Antwerpen daar een nieuwe, zes kilometer lange groene wandelpromenade langs de Schelde aan, waarvoor ze een Masterplan opmaakt.

Schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder: "De Scheldeboorden worden vanaf 2024 volgens de principes van de vergroening en verblauwing herontwikkeld. Met onder andere een 6 kilometer lange wandelpromenade in het groen en naast de Schelde, en een open landschap in de Scheldebocht dat de jachthaven, de Robinson-speeltuin en het Sint-Annastrand met elkaar verbindt, geven we ons aller ‘Sint-Anneke’ de grandeur van weleer terug. Het voorontwerp van het Masterplan maakt duidelijk dat we de Schelde ook op Linkeroever dichter bij de Antwerpenaar brengen en dat dit hele gebied een stevige groene injectie krijgt."

De stad wil dit ambitieuze project zo snel mogelijk realiseren. Daarom wordt tegelijk met het Masterplan al gestart met het voorontwerp voor de publieke ruimte.

Masterplan

Bureau Bas Smets vertaalde de bestaande analyse- en visienota naar het voorontwerp-masterplan. Landschapsarchitect Bas Smets: "De ophoging van de Scheldedijk aan Linkeroever is de aanleiding om een groot, continu park te maken dat de bocht van de Schelde volgt van het Galgenweel tot aan het Sint-Annabos. Het ontwerp zet in op een hedendaags, klimaatrobuust park dat enerzijds ruimte maakt voor meer natuur en meer biodiversiteit, en anderzijds plaats biedt aan verschillende vormen van recreatie."

  • Binnendijks biedt een subtiel reliëf mogelijkheden voor wateropvang en trage infiltratie. Bomen worden maximaal behouden en er ontstaat een gevarieerde flora en fauna. Buitendijks wordt het kenmerkende slikken- en schorrenlandschap zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk uitgebreid, want dit diverse en duurzame oeverlandschap zorgt voor een unieke beleving langs de Schelde.
  • Een netwerk van kronkelende paden zorgt voor verbindingen tussen de buurt en de oevers. Het dijkpad brengt de wandelaar soms tot vlakbij de Schelde. Op andere plaatsen geeft het een breder zicht op de rivier met het stadscentrum op de achtergrond. Ook verschillende uitkijkpunten geven de wandelaar een prachtig zicht op de Antwerpse rede.
  • De Scheldeboorden Linkeroever worden nog groener. De nieuwe inrichting laat meer biodiversiteit en een meer divers gebruik toe. De bestaande functies blijven en worden waar nodig uitgebreid.
  • Het ontwerp maakt van het Frederik Van Eedenplein de toegangspoort en het hart van Linkeroever. Het wordt een veilige, slimme schakel tussen de verschillende verkeersstromen. De lokale horeca wordt ​ er versterkt door een betere toegankelijkheid en zichtbaarheid. Het ontwerp biedt ruimte voor de bestaande kleine en grotere evenementen, zodat die goed georganiseerd kunnen verlopen.


Bas Smets won met zijn bureau recentelijk ook nog de ontwerpwedstrijd voor de heraanleg van de Loodswezensite aan de overkant van de Schelde. In een interview met Architectura over de veranderende rol van de landschapsarchitect, zei Bas Smets daar het volgende over: "Het is heel boeiend om in beide projecten een antwoord te kunnen bieden op alle vragen van een resistente stad en er een publieke ruimte van de 21ste eeuw van te maken. En waar we vroeger eerder het hulpje waren van de architect, zijn we hier de mandataris van de opdracht. Wij leiden het team en kunnen de regisseur zijn van alle expertises op vlak van ecologie, stedenbouw, klimaat,..." Je kan het volledige interview hier lezen. 


Deelgebied noord

Op basis van dit Masterplan werkt de stad concrete plannen uit voor de nieuwe parkomgeving. Het projectgebied bestaat uit 3 deelgebieden: Scheldeboorden-noord (van Sint-Annabos tot Charles De Costerlaan), -midden (van Charles De Costerlaan tot Galgenweellaan) en -zuid (van Galgenweellaan tot Burcht). Eerst komt deelgebied noord aan de beurt, vervolgens zuid en als laatste midden.

Het voorontwerp voor het noordelijke deelgebied, dat nu samen met het Masterplan werd goedgekeurd, heeft enkele duidelijke krachtlijnen:

  • In het langgerekte park komt een onafgebroken en slingerend padensysteem voor wandelaars en fietsers. Daarnaast komen er lanen voor de functionele verplaatsingen. De ruimte die vrijkomt door het compacte ontwerp van de lanen, wordt onthard en toegevoegd aan de parkruimte. De Kastanjedreef zal dienst doen als as voor laden en lossen, met ook enkele parkeerplaatsen voor mensen met een handicap.
  • De bestaande sport- en spelelementen worden waar nodig vernieuwd. Langs de paden komen voldoende rustpunten.
  • Het ontwerp brengt de Schelde dichter bij de bezoeker. Verschillende dwarsverbindingen tussen de laan en de dijk bieden goede doorkijken. Hoogteverschillen in de vorm van trappen of amfitheaters geven op meerdere plaatsen mooie zichten. Een open landschap in de Scheldebocht verbindt de jachthaven, de Robinson-speeltuin en het Sint-Annastrand met elkaar.


Volgende stappen

Het definitief Masterplan en het definitief ontwerp voor het noordelijk deelgebied worden verwacht in het eerste kwartaal van 2023. Dan zal ook het voorontwerp van deelgebied zuid klaar zijn.

Daarna volgt de aanbestedingsprocedure voor deelgebied noord en duidt de stad een aannemer aan. Naar verwachting zal de uitvoering hier kunnen starten in het eerste kwartaal van 2024. Tegelijkertijd wordt gestart met de opmaak van het definitief ontwerp voor het zuidelijke deelgebied. De timing voor deelgebied Scheldeboorden-midden is momenteel nog niet bekend.

Bron: Stad Antwerpen
Deel dit artikel:

Onze partners