Buur ontwerpt sportpark Groot Schijn met ijspiste

BUUR ontwerpt samen met partners HOSPER, BULK en ARA het sportpark Groot Schijn in het verlengde van het Rivierenhof in Antwerpen. Hun landschapsontwerp won in 2013 de wedstrijd georganiseerd door AG stadsplanning voor de inrichting van een sportpark.

De opdracht omvat de volledige studie-opdracht voor het ontwerp van het Park Groot Schijn, met als referentiekader het bestaande masterplan Ruggeveld-Boterlaar-Silzburg. Het Park Groot Schijn zal zich ontwikkelen volgens een oostwest route, in het verlengde van het bestaande Rivierenhof. Het ontwerp integreert de bestaande sportvelden voor voetbal en korfbal en het omvat een padenstructuur en clublokaal.

 

Voegen en kamers 

Het ontwerpvoorstel focust op de voegen en kamers binnen het bestaande masterplan. De voegen zijn de meest aanwezige factor in het park. Ze zijn de grote lijnen waarlangs de ruimtelijke invulling verder plaatsheeft. Binnen deze paden bevinden zich de kamers waar activiteiten plaatsvinden die kunnen veranderen doorheen de tijd.

Het beeld van de voegen speelt een grote rol bij de beleving van het park. “We creëerden een hiërarchie waarbij het secundaire padennetwerk zigzag loopt”, zegt architect Jens Aerts. “De sportactiviteiten vormen dan weer de kamers, uitgeholde lege plekken tussen de voegen, omzoomd met een veelheid van stammen met hoge kruinen. De kamers krijgen hierdoor een eigen schaal en architectonische dimensie.”

 

Groene ruimte met ijspiste

Terwijl het Rivierenhof vooral een bosparklandschap is, zet het Park Groot Schijn in op het valleilandschap van de beek ’t Schijn. Door de sportactiviteiten, zullen Antwerpenaren het park actief kunnen benutten, maar het is ook een publieke plek die toegankelijk is voor de niet-sporter. Het centrale plein is lichtjes verdiept, waardoor het in de winter ook dienst kan doen als ijspiste.

BUUR koos voor een eenvoudig materialenpalet met monolietbeton geborsteld voor het padennetwerk en een halfverharding voor het centrale parkplein. Een gevarieerd bomenbestand - van dens langs de terreinen naar vrijstaand centraal in de groene voegen - en een uitgestrekt grasland creëren een eenvormig landschapsbeeld.

 

Luifels voor energiewinst

Bij het ontwerp was er ook aandacht voor duurzaamheid. Zo zorgt het park voor de afvoer en opvang van regenwater op de sportterreinen via een systeem van wadi’s richting Groot Schijn. Hierbij gebruikt men plaatselijk de opslagcapaciteit van de grond. “De bouw van de nieuwe sport- en verenigingsgebouwen zet in op duurzame bouwtechnieken. Het doel hierbij is om passieve gebouwen te bekomen waar het warmteverlies beperkt is door thermische isolatie van de buitenschil”, aldus Aerts. "Overhangende luifels laten dan weer toe ramen met een hoge G-waarde te gebruiken en zorgen voor warmtewinst door passieve energie." Door rond de gebouwen bomen aan te planten gaat men oververhitting tegen. Tenslotte put men hernieuwbare energie uit zonlicht en regenwater en streeft men een laag energieverbuik na door het gebruik van efficiënte apparaten.

Bron: BUUR

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage