BVA bezoekt FPC Gent

Op donderdag 21 maart 2013 organiseert BVA in samenwerking met VTDV, de Vereniging voor Technische Diensthoofden in de Verzorgingsinstellingen, een werfbezoek aan het in oprichting zijnde Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent. Het gaat hier immers om een bijzonder interessante werf, zowel voor wat betreft de manier waarop het concept is uitgewerkt, als om de wijze waarop de realisatie wordt aangepakt.
Op donderdag 21 maart 2013 organiseert BVA in samenwerking met VTDV, de Vereniging voor Technische Diensthoofden in de Verzorgingsinstellingen, een werfbezoek aan het in oprichting zijnde Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent. Het gaat hier immers om een bijzonder interessante werf, zowel voor wat betreft de manier waarop het concept is uitgewerkt, als om de wijze waarop de realisatie wordt aangepakt.Foto: Abscis Architecten


Het forensisch psychiatrisch centrum is een gesloten instelling voor de opvang van geïnterneerden. De instelling is vergelijkbaar met een psychiatrisch ziekenhuis maar met een hoge graad van beveiliging. In België bestaan er nu slechts 4 forensisch psychiatrische centra. Om tegemoet te komen aan het manifest gebrek aan opvangplaatsen werd beslist om nieuwe centra te bouwen in Antwerpen en in Gent. Er zullen in Gent circa 270 geïnterneerde patiënten met een hoog of middelhoog veiligheidsrisico worden opgevangen die niet in de reguliere psychiatrie terecht kunnen. Het nieuwe forensisch psychiatrisch centrum in Gent wordt gebouwd op een braakliggend terrein op de Wondelgemse Meersen.Foto: Abscis Architecten


Op basis van een algemene offerteaanvraag, stelde de Regie der Gebouwen de tijdelijke vereniging ABSCIS-dJGA-INGENIUM-DERVEAUX-AT OSBORNE aan om de geïntegreerde studie (architectuur en technieken) op te maken. Het bureau de Jong Gortemaker Algra uit Rotterdam staat in voor het architecturaal ontwerp terwijl Abscis Architecten instaat voor de technische uitwerking, de coördinatie van het ontwerpteam en de opvolging van de werken. De stabiliteitsstudie wordt uitgevoerd door ingenieursbureau Derveaux, de technische uitrustingen van het gebouw worden door Ingenium bestudeerd en AT Osborne staat in voor de budgetbewaking en de veiligheidscoördinatie.Foto: Abscis Architecten


De Regie der Gebouwen wees de bouwwerken toe aan de firma nv Denys uit Wondelgem. De bouwwerken zijn gestart in oktober 2011. Het centrum zal einde maart 2014 worden opgeleverd. Bij het ontwerpen van het FPC ging het studieteam uit van de evolutiecyclus die de geïnterneerde patiënt doorloopt in het centrum. De gesloten instelling bestaat uit verschillende afdelingen/paviljoenen:

• observatie en oriëntatie
• intensieve behandeling
• verpleging
• resocialisatie

Het uiteindelijk doel is te zorgen dat de geïnterneerde op termijn terug normaal en met begeleiding kan functioneren in de samenleving. Het centrum wordt een voorbeeld voor duurzaam bouwen:

• doorgedreven afvalbeheer
• keuze van de materialen ifv de gebruiksduurzaamheid
• hoge isolatie-eisen K21
• groendaken
• warmtekrachtkoppelingsinstallatie ...Foto: Abscis Architecten


Programma

14u00 Ontvangst en registratie in CC Meulestede te Gent
Meulesteedsesteenweg 515 - 517
Klik hier voor het liggingsplan.

14u30 Detentie, in een of ander huis
Lezing door Prof. dr. Ronald De Meyer

15u15 Het ontwerp en de functie van het FPC
Lezing door Frank Van Kerckhove van Abscis Architecten
Architect-vennoot Frank Van Kerckhove van ABSCIS ARCHITECTEN zal een toelichting geven over de context van het project, de visie van het zorgtraject die de geïnterneerde patiënt doorloopt in het centrum en de manier waarop dit organisatorisch en ruimtelijk werd vertaald.

15u45 De realisatie van het FPC complex
Lezing door ir. Bruno Geltmeyer, bestuurder - algemeen directeur van aannemer NV Denys

16u15 Bezoek in groepjes aan de werf
Onder begeleiding van de aannemer en de architecten

Shuttledienst voorzien tussen CC Meulestede en het FPC

17u30 Afsluitende receptie en drink
Netwerkmogelijkheden bij de standen (in CC Meulestede te Gent)

19u00 Afsluiten van het eventFoto: Abscis Architecten


Inschrijvingen

Reserveren kan hier. Voor de leden van BVA is de deelname aan deze activiteit gratis, maar inschrijven is verplicht.
De inschrijving van niet-leden is pas definitief na ontvangst van 15 € op het rekeningnr. 733-0328087-63 van BVA. Na verwerking van de gegevens wordt uw inschrijving per email bevestigd.

Bij eventuele annulatie wordt er niet teruggestort, maar vervanging van de ingeschreven deelnemer is wel mogelijk. Gelieve minstens 3 dagen op voorhand te verwittigen indien u wegens onvoorziene omstandigheden toch niet kunt aanwezig zijn. Wegblijvers die niet tijdig verwittigen, zullen een kostennota van 25 euro ontvangen. Dit geldt ook voor de leden.


Deel dit artikel:

Onze partners