BVA met Ten huize van... op bezoek bij Abscis

In het kader van de reeks Ten huize van... brengt BVA op vrijdag 21 september 2012 een bezoek aan ABSCIS ARCHITECTEN. Het startschot wordt gegeven op de Artevelde Hogeschool in Mariakerke. Van daar gaat het via de Brugse Poort naar de sociale woningbouwwijk Acaciapark. Vervolgens trekt BVA naar de Coupure, waar de KTA-site op het Casinoplein aan de beurt is. Als afsluiter staat de praktijk van ABSCIS zelf op het programma. Hier wordt met een film de visie van het kantoor uit de doeken gedaan, en worden enkele projecten in de kijker gezet.

In het kader van de reeks Ten huize van... brengt BVA op vrijdag 21 september 2012 een bezoek aan ABSCIS ARCHITECTEN. Het startschot wordt gegeven op de Artevelde Hogeschool in Mariakerke. Van daar gaat het via de Brugse Poort naar de sociale woningbouwwijk Acaciapark. Vervolgens trekt BVA naar de Coupure, waar de KTA-site op het Casinoplein aan de beurt is. Als afsluiter staat de praktijk van ABSCIS zelf op het programma. Hier wordt met een film de visie van het kantoor uit de doeken gedaan, en worden enkele projecten in de kijker gezet.
Winnend ontwerp voor DBFM Scholen van Morgen - scholencampus DPSA in Kortijk 2011-2014


De algemene leiding van ABSCIS ARCHITECTEN is in handen van vijf vennoten. Frank Van Kerckhove neemt de algemene financiële coördinatie waar, Piet Van Cauwenberghe, Dieter De Clercq en Lieven Louwyck leiden en begeleiden de onderzoek- en ontwerpteams en Johan Van den Driessche coördineert de opmaak van uitvoeringsdossiers en de uitvoeringsfase van de bouwprojecten. Samen nemen zij beslissingen omtrent investeringen, selecteren zij nieuwe medewerkers en maken keuzes inzake voorgestelde projecten. Bert Van Breugel en Michel Zaan vervolledigen het management team en nemen intern organisatorische verantwoordelijkheden op zich.

De structuur en de organisatie van het ontwerp- en bouwproces is georganiseerd rond projectteams, telkens geleid door een projectarchitect en een opdrachtleider (architect-vennoot). In het projectteam zitten medewerkers en specialisten van de verschillende studiebureaus: architectuur – stabiliteit – technieken e.a.  Zij worden actief ingeschakeld naargelang de fase in het planproces.  De teams volgen het project van het begin tot het einde waardoor ontwerpvisie, dossierkennis en een efficiënte communicatie een constante zijn van de eerste schetsen tot de laatste werfbeslissingen. Dit uit zich tevens in een flink uitgebouwd overleg, met deskundigen (intern en extern), met opdrachtgever en gebruikers, met administraties en vergunningverleners en ten slotte met de aannemers en installateurs op de werf. Projectevaluaties gebeuren zowel op inhoudelijk vlak als op financieel/organisatorisch niveau, in samenspraak met de projectarchitecten.


Programma

13u45     Artevelde Hogeschool Mariakerke: onthaal en registratie.
      Adres: Industrieweg 232 in Mariakerke (bij Gent)

14u00     Start bezoek schoolgebouw.Het schoolgebouw voor de drukkers van morgen kreeg een speelse industriële look in witte en zwarte kleuren.15u00     Wandeling naar de Brugse Poort
      (Parkeren aan de Carrefour, Nieuwe Wandeling te Gent)
      
15u30     Bezoek Sociale woningbouwwijk Acaciapark

Geleid bezoek aan het project. De gebouwen zijn gelegen aan de Brugse Poort en Acaciastraat in Gent.

Overzichtsbeeld van de architectuur als invulling in het bestaand woonblok


16u00     Wandeling naar de Coupure
      
16u30     Bezoek Schoolgebouw GO! KTA site Casinoplein
      Coupure Rechts 312 in GentDit nieuwe schoolgebouw op de voormalige UG site voor Veeartsenij is een eerste fase van het grotere masterplan voor het GemeenschapsOnderwijs. Het gebouw manifesteert zich als een kwetsbare glazen doos op de hoek van de campus en huisvest theorie- en praktijklokalen voor lessen metselen, schrijn- en timmerwerken van het technisch secundair onderwijs.

17u30     Bezoek kantoren Abscis Architecten
      J.B de Ghellincklaan 2, Sint-Denijs-WestremFoto's: Abscis Architecten


Het gebouw waar Abscis enkel het gelijkvloers van gebruikt, is een eerste in een rij van vier gebouwen langs de spoorweg. Samen met het geklasseerde station van Sint-Denijs-Westrem aan de overkant van de straat vormt het de ‘Abscis campus’.

18u00     Film visie kantoor en highlights projecten

Toelichting door twee van de vennoten: Piet Van Cauwenberghe en Lieven Louwyck

18u30     Afsluitende drink

      nabespreking tot 19u30


Inschrijvingen

De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Reserveren kan via deze link.
Om praktische redenen wordt het aantal deelnemers beperkt tot de eerste 50 inschrijvers. Na verwerking van de gegevens wordt uw inschrijving per email bevestigd.

Hebt u problemen bij het inschrijven, geef dan een seintje op het nr. 02 512 25 78 (druk 1).

 

 

Deel dit artikel:
Onze partners