BVA studiemiddag over stadsontwikkeling in Antwerpen

Op vrijdag 30 augustus 2013 organiseerde BVA een studiemiddag over stadsontwikkeling in Antwerpen. Er werd gestart in 'DEN BELL', het gerenoveerde torengebouw van de voormalige Bell Telephone Manufacturing Company waarin diverse administratieve diensten van de stad zijn gehuisvest en dat ook de thuisbasis is van de Antwerpse Stadsbouwmeester.
Op vrijdag 30 augustus 2013 organiseerde BVA een studiemiddag over stadsontwikkeling in Antwerpen. Er werd gestart in 'DEN BELL', het gerenoveerde torengebouw van de voormalige Bell Telephone Manufacturing Company waarin diverse administratieve diensten van de stad zijn gehuisvest en dat ook de thuisbasis is van de Antwerpse Stadsbouwmeester.
Kristiaan Borret, die in 2006 in dienst trad als stadsbouwmeester en wiens mandaat in 2011 met vijf jaar werd verlengd, vertelde hoe hij vanuit een onafhankelijke positie het college adviseert en hoe hij de stedelijke diensten ondersteunt met het oog op maximale ruimtelijke kwaliteit. Hij lichtte toe hoe hij de diensten bijstaat bij het uitschrijven van wedstrijden en de keuze van ruimtelijke ontwerpers voor alle stedelijke projecten en hoe hij, onder meer binnen de welstandscommissie, waakt over de ruimtelijke kwaliteit van private bouwprojecten. Aansluitend toonde hij voorbeelden van ontwikkelingen en projecten die het gezicht van "het stad" bepalen en die de leefbaarheid verbeteren. Hij legde uit in welke mate het structuurplan van Antwerpen verschilt van veel andere structuurplannen en hoe aandacht voor de grote schaal hand in hand moet gaan met kleinschalig ingrepen. Hij wees in dat verband op de inbreng van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning Antwerpen enerzijds en van het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed- en stadprojecten van de stad Antwerpen (AG VESPA) anderzijds. Tenslotte had de stadsbouwmeester het nog over de voordelen van het zogenaamde "slow urbanism", niet tot stand gekomen als een bewuste strategie maar eerder als gevolg van onze typische eigendomsstructuur.


DEN BELL

Onder begeleiding van Patrick Perdaen en Pieter Tan van projectbureau Bouw, Patrimoniumonderhoud, werd vervolgens een bezoek gebracht aan het gebouw. Hierbij ging er niet alleen aandacht naar de renovatie van het gebouw, naar plannen van Driesen-Meersman-Thomaes architecten, maar tevens naar de wijze waarop het gebruik wordt opgevat.


't Groen Kwartier

Tenslotte werd een bezoek gebracht aan ‘t Groen Kwartier. Op de site van het voormalige Militair Hospitaal wordt hier een woonproject met een 400-tal woningen ontwikkeld. De woningen, waaronder appartementen, lofts en eengezinswoningen, ontstaan in een mix van nieuwe en oude gebouwen, omringd door een stadstuin voor zowel de nieuwe bewoners als voor de omliggende buurt. Het project is op dit ogenblik volop in uitvoering, de volledige realisatie wordt verwacht tegen 2015. Projectleider Philip Rubbens van Matexi schetste de karakteristieken van de omgeving en de criteria van de wedstrijd waarna Projectarchitect Guy Van Seters van Achtergael Architecten toelichtte op welke wijze zij dit vertaalden in het masterplan en de praktische realisatie van het project. Vervolgens leidden zij beiden de deelnemers rond op de site.
Deel dit artikel:
Onze partners