Centraal Politiehuis Landen spreekt de juiste architectuurtaal

Lava Architecten bouwde in samenwerking met Sweco Belgium het centraal politiehuis in Landen. Opdrachtgevers waren het politiecollege van Landen, Linter en Zoutleeuw, en Belfius Bank. De metalen gevelsystemen zijn van Tata Steel Colorcoat Belgium.

Specifiek voor een politiegebouw moet de nadruk gelegd worden op het belang van de uitstraling en de juiste architectuurtaal. Het gebouw moet enerzijds vriendelijk en laagdrempelig zijn en anderzijds moet het toch voldoende gezag en representativiteit uitstralen. De politie is de vriend van de hulpbehoevende burger, denk maar aan slachtofferhulp, maar heeft tegelijk een ontradende en bestraffende taak. 

 

Hulpverlenende krachten bundelen

Het terrein is een ommuurde enclave net buiten het centrum van Landen. Enkel de zijde naar het naastliggende park is open. "We beschouwen het als een goede zet van de bouwheer om het politiekantoor in te planten naast de woonzorgcampus. Op die manier worden de hulpverlenende krachten gebundeld en wordt het zorgverstrekkend karakter van de overheid duidelijk onderlijnd", klinkt het bij Lava Architecten.

 

Intensieve ruimtelijke belevingswaarde

De contouren van het gebouw, in grondplan, worden door verschillende randvoorwaarden bepaald. De circulatie in het gebouw is ontworpen naar een intensieve ruimtelijke belevingswaarde.

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners